Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Gaslastbilar nu med Scania Opticruise

Nu finns möjligheten att kombinera Scanias gasmotorer med det automatiserade växlingssystemet Scania Opticruise. Därmed öppnas möjligheten för fler kunder att välja gas som drivmedel.

– Tidigare har kunderna varit hänvisade till manuella växellådor eller renodlade automatlådor, säger Robert Daudistel, chef för Produktmarknadsföring, Scania-Bilar Sverige. Båda de alternativen finns kvar i vårt program, men med tillgång till Scania Opticruise ökar attraktionskraften för applikationer som exempelvis fjärrbilar och regional distribution.

I Sverige är det främst miljöhänsyn som driver utvecklingen där såväl städer som stora transportköpare är angelägna om att förbättra luftkvaliteten och minska sin klimatpåverkan.

– Positivt är att vi ser en större och större efterfrågan på lastbilar som körs på alternativa drivmedel, här är gaslastbilar extremt viktiga och speciellt i kommuner som har egna biogasanläggningar, konstaterar Robert Daudistel.

Scanias 9-liters, femcylindriga gasmotor finns med två effektnivåer och kombinerar körbarhet med tyst gång och minskad miljöpåverkan. I den nuvarande lastbilsgenerationen erbjuds gasmotorer i kombination med P- och G-serien samt för CrewCabs och Lågentré-hytter. Scanias gasmotorer fungerar lika bra med CNG (Compressed Natural Gas) som med LNG (Liquefied Natural Gas) och självklart också om gasen är förnyelsebar biogas. 

 

"Positivt är att vi ser en större och större efterfrågan på lastbilar som körs på alternativa drivmedel"

Robert Daudistel

Scania-Bilar Sverige

Vidare finns det flera olika tanklösningar att välja bland där LNG-lösningar generellt ger längre räckvidd med körsträckor på upp till 110 mil mellan påfyllningarna. Nya ståltankar för CNG ger ca 10 mils ökad räckvidd jämfört med komposittankar.

– Vår 340-hästars Euro 6-gasmotor är prestandamässigt helt jämförbar med motsvarande dieselmotor och har rent av ett något högre maximalt vridmoment, säger Robert Daudistel. Att vi nu kan kombinera vår 9-litersmotor med Scania Opticruise innebär att även fjärrbilsförare får tillgång till god prestanda, avspänd körning och behagligt låg ljudnivå. Och oavsett hur den lokala tillgången till gas ser ut, finns det alltid miljövinster i form av lägre partikelnivåer och minskade CO2-utsläpp att göra.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Daudistel, Produktmarknadsföringschef, Scania-Bilar Sverige AB

Tel. 010-706 61 10, e-post robert.daudistel@scania.com

Peter Kaméus, Kommunikationschef Scania-Bilar Sverige AB

Tel. 010-708 64 13, e-post peter.kameus@scania.com