Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania vidare i Projekt Elvägar

Regeringen fastslog i sin forsknings- och innovationsproposition 2012

att det krävs forskning och innovation inom infrastruktur, fordon och bränslen för att minska de tunga transporternas klimatpåverkan och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Scania går nu vidare i den förkommersiella upphandlingen av elvägar och samarbetar med Bombardier och Siemens i planeringen av två demonstrationsanläggningar av elvägar för tunga fordon.

Projektet Elvägar är ett resultat av regeringens forsknings- och innovationsproposition och är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova som tillsammans med industri och akademi ska demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossila bränslen i den svenska transportindustrin.

 

Eldrivning av fordon är energieffektivt , miljövänligt och dessutom är energin i Sverige förnybar. Men tekniken med batterier som används i personbilar skulle göra lastbilarna alltför tunga och minska lastkapaciteten. Projektet inleddes därför för att hitta möjligheter att kunna försörja fordon med energi medan de färdas på vägarna.

 

Scania, som sedan en lång tid har utforskat möjligheterna med  elektrifiering av drivlinan i bussar och lastbilar, anmälde sitt intresse i den förkommersiella upphandlingen av leverantörer för uppbyggnad av demonstrationsanläggningar. Scania har nu gått vidare till detaljprojekteringsfasen med två av dessa demonstrationsanläggningar som utforskar konduktiv respektive induktiv elektrifiering:

 

•    Demonstrationsanläggningen med konduktiv elektrifiering vill Scania, tillsammans med Siemens, bygga på delar av E16 i Gävle. Den konduktiva tekniken försörjer fordonet med energi genom luftledningar ovanför fordon med strömavtagare på taket.

 

•    Den induktiva tekniken för strömförsörjning är inbyggd i vägbanan och överför energin trådlöst till fordonet. Den induktiva tekniken vill Scania utforska tillsammans med Bombardier genom en anläggning som laddar stadsbussar i linjetrafik i Södertälje.

 

De leverantörer som går vidare till projektets sista fas kommer att upprätta demonstrationsanläggningar i autentisk miljö i Sverige. Inriktningen är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar som kan vara i drift under 2015.

 

Projektet Elvägar är ett initiativ som man hoppas kunna bidra till att nå regeringens uppsatta mål om en fordonsflotta oberoende av fossil energi  år 2030 och visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

 

Läs fler artiklar om Scanias arbete med elvägar (på engelska)

 

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2014/03/13/scania-drives-development-for-electrified-roads/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2014/03/13/scania-tests-next-generation-electric-vehicles/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2013/10/08/innovative-scania-first-truck-tests-of-inductive-charging-under-way/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2013/07/01/all-vehicles-will-be-electrified-in-the-future/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2013/03/11/scania-and-siemens-to-develop-electrically-powered-vehicles/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2012/11/09/meeting-environmental-challenges-electric-motorways-a-future-possibility/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2012/07/04/electric-truck-for-alternative-ore-transportation/

•    http://newsroom.scania.com/en-group/2010/12/30/scania-on-electromobility/