Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Framgång för Scanias satsning på gruvindustrin - tecknar miljardkontrakt med Peab

Scanias svenska dotterbolag Scania-Bilar Sverige AB

har träffat ett långtidsavtal som fram till 2021 ska säkra vägtransporterna av järnmalmskoncentrat från Northland Resources malmbrytning i Pajala, vilken inleds i slutet av 2012. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljarder kronor. Scania ska leverera totalt ca 400 kompletta lastbilsekipage och servicetjänster som skräddarsytts för gruvindustrins mycket höga krav på lastförmåga, tillgänglighet och leveranssäkerhet. Beställningen har gjorts av Peabs dotterbolag Swerock, som är gruvföretagets totalentreprenör.

Scanias helhetsåtagande omfattar leverans av lastbilar och specialbyggda släpvagnsekipage, utbildning och coachning av förarna samt fordonsuppföljning, underhåll och reparationer av lastbilar och släpvagnar, inklusive däckleveranser och -service. Affären finansieras via Scania Financial Services svenska dotterbolag.

 

− Det här är den mest omfattande affär vi hittills gjort med gruvindustrin i Sverige. Den har möjliggjorts genom att vi kunnat utnyttja Scaniaorganisationens samlade kompetens när det gäller de olika parametrar som förutom hårdvaran lastbilen är avgörande för våra kunders lönsamhet. Scania har t ex även deltagit i planeringen av transportupplägg och väginfrastruktur, säger Sandro Grimpe, servicemarknads­direktör vid Scania-Bilar Sverige AB och ansvarig för affären med Peabs dotterbolag Swerock.

Avtal om ständiga förbättringar

 

Enligt avtalet åtar sig Scania att uppfylla gruvbolagets krav på att under nioårsperioden kontinuerligt sänka kostnaden per transporterat ton baserat på nyckeltal för utgifter för bränsle, däck samt reparationer och underhåll.

 

− Ordern är en framgång för vår satsning på att möta gruvindustrins höga krav på helhetslösningar. Scania levererar inte bara produktionsutrustning, dvs fordon, utan även tjänster som är optimerade för kostnadseffektiva, tunga transporter i dygnet-runt-trafik, säger Björn Winblad, vd för Scanias affärsenhet Mining.

 

För att säkerställa tillgängligheten till fordonen kommer Scanias återförsäljare Skellefteå Bil AB att utöka verksamheten vid sin serviceverkstad i Kiruna. I framtiden kan det dessutom bli aktuellt att etablera serviceverksamhet i Kaunisvaara-området.

 

Som en ytterligare del i Scanias helhetsåtagande kommer både släpvagn och den s k dolly som används för kopplingen mellan lastbil och släpvagn att utrustas med Scanias egentillverkade axlar.

 

− Det innebär att våra verkstäder kan hålla lika hög servicekompetens och tillgänglighet till reservdelar för släpvagnsaxlar som för Scanias egna fordon, säger Scania-Bilar Sveriges servicemarknadschef Sandro Grimpe.

 

Scania har inlett en satsning på att leverera egentillverkade komponenter till exempelvis släpvagnsproducenter. Verksamheten är organiserad i en särskild affärsenhet, Scania Components.

 

− Vi ska bidra till breddningen av Scanias affär och kunderbjudande, säger den nybildade enhetens chef Michael Sjöberg.

Långa körsträckor

 

Scanialastbilarna ska gå i trafik dygnet runt med en årlig körsträcka på 400 000 km för transporter av den anrikade malmen till järnvägsdepåer för vidare transport med Malmbanan till Narvik i Norge. Lastbilsekipagen är optimerade för tågvikter på upp till 90 ton.

 

När gruvdriften är fullt utbyggd år 2015 kommer ett 80-tal lastbilar och 400 förare att svara för vägtransporterna av de närmare 5 miljoner ton järnmalmskoncentrat som enligt nuvarande produktionsplaner årligen ska utvinnas i Pajalaområdet.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

 

Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com

 

 

Sandro Grimpe, servicemarknadsdirektör, tel 010 708 64 98, e-post sandro.grimpe@scania.com