Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Om Scanias alternativa bränslen

Våra alternativa bränslen - En tyst revolution

Motorutvecklingen har tagit stora steg. Vi är stolta över att kunna erbjuda en hållbar körning med alternativa drivmedel utan att göra avkall på prestanda. Du kommer ärligt talat inte att märka någon skillnad i effektivitet. Vår planet kommer dessutom att tacka dig. Välkommen till de hållbara transporternas tidsålder.

HVO

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO, Hydrogenated Vegetable Oil) är en modern metod för att producera högkvalitativa biobaserade dieseldrivmedel utan att ge avkall på tillgänglighet, motorer, system för avgasefterbehandling eller avgasutsläpp.

HVO kan tillverkas från olika källor, till exempel spillolja, rapsolja och animaliskt fett. Dessa energikällor kan resultera i betydande sänkningar av den totala mängden växthusgasutsläpp. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 88 procent.

Se filmen om HVO.

Biodiesel

Biodiesel (eller FAME som i Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar) kan tillverkas av olika råvaror, till exempel rapsolja, växter och förbrukad matolja. En fördel med biodiesel är att det är en vätska, som är tillgänglig i stora kvantiteter.

Hållbar biodiesel kan blandas ut med diesel eller användas i 100 procent ren form. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 67 procent.

Biogas

Biogas kan produceras från ett antal olika källor, men den mest kostnadseffektiva och hållbara metoden är att använda sig av lokalt avfall eller rötslam. Biogas består av samma molekyl som naturgas, men biogas är ett förnybart drivmedel och naturgas ett fossilt. De två drivmedlen kan användas parallellt.

Flytande naturgas (LNG)/flytande biogas är metangas som kylts ned till flytande form. Det volymetriska energiinnehållet i LNG jämfört med diesel är 1:1.7. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 86 procent.

Se filmen om Biogas.

Naturgas

Naturgas är metangas som finns i fickor i jordskorpan. Den utvinns ur särskilda gasfyndigheter eller i samband med oljeutvinning. Naturgas är ett fossilt drivmedel, men eftersom metanmolekylen innehåller endast en kolatom blir mängden koldioxid som släpps ut vid förbränning mindre än i en motor som drivs av standarddiesel.

Naturgas och biogas kan användas parallellt. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 15 procent.

Bioetanol

Bioetanol är i dag det mest använda biodrivmedlet inom transportsektorn. Det är också ett drivmedel som med största sannolikhet kommer att kunna levereras i både stora och bestående volymer i framtiden. En stor fördel är att bioetanolen är flytande och finns i stora volymer över hela världen.

Bioetanol kan tillverkas av flera olika råvaror som sockerrör, vete och spannmål. Det går även att använda stärkelse- eller sockerrikt avfall som cellulosa eller bröd. Dessutom är bioetanol jämförelsevis enkelt att producera, även i liten skala. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 70 procent.

Se filmen om Etanol.

Hybrid

Hybriden körs på el, i kombination med ett biodrivmedel. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre utsläppsnivåer. En ytterligare fördel med hybridfordon är de lägre bullernivåerna, vilket gör det möjligt att köra i städer under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.

Leveranser utanför rusningstid ger åtskilliga fördelar, till exempel kortare körtider, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom ökar nyttjandegraden för fordonet. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

Se filmen om Hybrid.

Pluginhybrid

Pluginhybridversionen av lastbilen kan alltid börja sitt arbete fulladdad. Lastbilens batterier kan även laddas under förarens arbetsskift, till exempel i samband med lastning och lossning eller när föraren vilar.

Den här kombinationen av elektrisk drivlina och traditionell motor minskar bränsleförbrukningen, vilket ger lägre utsläpp och bullernivåer. Hybriddriften kan minska CO2-utsläppen med upp till över 90 procent jämfört med användning av vanlig diesel (vid kombinerad hybrid- och HVO-drift).

Se filmen om Pluginhybrid.

Förnybara drivmedel - hör kunderna

Läs mer om våra kunder som använder förnybara drivmedel med Scania, bland annat: Gas, LNG/LBG, Hybrid, Etanol och HVO.

Läs mer om förnybara drivmedel

Scania har det bredaste utbudet av förnybara drivmedel på marknaden.

Läs mer
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
042-100 100
Sök efter närmaste återförsäljare