Produktion och Logistik

Ständiga förbättringar

En stor del av Scanias produktion sker i Södertälje och i nära samarbete med Scanias fabriker i övriga Sverige och världen. Arbetet grundar sig i våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar, det gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden. Inom produktion använder vi oss av arbetsmetoden Scania Production System (SPS) som i korthet går ut på att eliminera slöseri, förbättra resurseffektiviteten och optimera flödena inom produktion.

Gjuteri och bearbetning På Scanias gjuteri i Södertälje gjuts cylinderhuvuden för Scanias samtliga motortyper samt cylinderblock till Scanias 6-cylindriga motorer. Efter gjutning bearbetas motorkomponenterna för att sedan gå vidare till montormonteringen.

Motormontering På motormonteringen i Södertälje monteras motorer till samtliga Scaniafordon som produceras i Europa. Dessa inkluderar raka 5- och 6-cylindriga motorer, V8 motorer samt industri- och marinmotorer.

Växellådor och axlar I Södertälje tillverkas fram- och bakaxlar samt växellådor till Scanias lastbilar och bussar. Både växellådor och axlar är modulbaserade och kan kombineras på olika sätt beroende på vilket fordon de tillverkas för.

Chassimontering Vi slutmonterar lastbilschassier, busschassier och påbyggnationer, delar som inte ingår i grundspecifikationen. Till chassi kommer bland annat sidobalkar och tvärbalkar som tillverkas på Scanias fabrik i Luleå och hytter som tillverkas på Scanias fabrik i Oskarshamn.

Scania Logistics

Scania Logistics ansvarar för Scanias logistikflöden globalt och är en växande del av kärnverksamheten. Med en ingående verksamhet på 25 000 pallar från mer än 1000 leverantörer i hela världen och ett utgående flöde på 450 fordon och komponenter till Scanias kunder dagligen är Scanias globala logistikflöden enorma.

Läs mer