Vår verksamhet

Med fokus på ständiga förbättringar

Helhetsperspektiv

Scanias framgångar bygger på ett attraktivt erbjudande där vi fortsätter att skräddarsy relevanta lösningar för våra kunder. Våra arbetsmetoder är implementerade i hela Scaniaorganisationen och bygger på våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar. I Södertälje bedrivs en stor del av Scanias verksamhetsområden, från forskning och utveckling till produktion. Denna unika närhet bidrar till ett värdefullt helhetsperspektiv och gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden.

Förbättra och utveckla

Att utveckla vår befintliga verksamhet och se nya affärsmöjligheter är ett verksamhetsområde som spelar en allt viktigare roll för Scanias utveckling. 

Scania Growth Capital är ett corporate venture capital-bolag som drivs av ett externt investeringsteam och som investerar i företag som stödjer skiftet mot ett mer hållbart transportsystem.

Läs mer om Scania Growth Capital