Vår verksamhet

Med fokus på ständiga förbättringar

Helhetsperspektiv

Scanias framgångar bygger på ett attraktivt erbjudande där vi fortsätter att skräddarsy relevanta lösningar för våra kunder. Våra arbetsmetoder är implementerade i hela Scaniaorganisationen och bygger på våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar. I Södertälje bedrivs en stor del av Scanias verksamhetsområden, från forskning och utveckling till produktion. Denna unika närhet bidrar till ett värdefullt helhetsperspektiv och gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden.

Strategi och affärsutveckling

Med en unik position inom branschen är Scania väl positionerat för att ta ledarskapet i omställningen till ett hållbart transportsystem. För att fortsatt ligga i framkant och driva utvecklingen är det dock avgörande att vi ständigt förbättrar vår kärnverksamhet samtidigt som vi vågar tänka annorlunda och utforska nya vägar. 

Läs mer om verksamheten