Scania Södertälje

Innovation

Innovationskultur

På Scania finns det en stark innovationskultur. Nya och effektiva lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna möta en av vår tids viktigaste hållbarhetsutmaningar och fortsätta ta täten inom vår bransch. Vi är övertygade om att framgång skapas genom att ta tillvara på nya idéer och våga testa nya vägar.

Samarbeten skapar
innovationskraft

Tack vare partnerskap och samarbeten kan Scania fortsätta att reagera snabbt på trender och anpassa företaget till ny teknik samt hitta effektiva lösningar. Goda samarbeten med utvalda partners inom olika branscher, forskningsinstitut och universitet är en förutsättning för att vi ska behålla vår spjutspetskompetens och innovationskraft.

Framtidens transporter

Autonoma fordon

Scania har tillsammans med ledande teknikleverantörer och akademiska institutioner utvecklat självkörande fordon. I dagsläget är dessa endast verksamma i slutna miljöer, men kommer så småningom att kunna ses på allmänna vägar. Våra autonoma transportlösningar består av mycket mer än bara fordonet i sig. Det är ett komplett system som omfattar hantering av logistik, tilldelning av uppgifter till fordon och informationsutbyte mellan fordon och infrastruktur. Varje transportlösning är därmed skräddarsydd till kundens specifika behov.

Elektrifiering

I dagsläget utvecklar Scania flera applikationer för elektrifierade fordon. Dessa inkluderar kontinuerlig laddning av lastbilar längst motorvägar och trådlös laddning för bussar. Utvecklingen drivs både från politiskt håll och av marknadens efterfrågan. Arbetet inom elektrifiering är en viktig del i Scanias resa för ett hållbart transportsystem. Lastbilar som drivs med elektricitet kan minska förbrukningen av fossila bränslen med 80-90%.

Patentrekord

Scania lämnade in totalt 344 patentansökningar under 2016, en siffra som placerar oss i topp i Sverige. Flera av dessa patentansökningar handlar om ett förbättrat kontrollsystem för tunga fordon och minskad bränsleförbrukning.

Läs mer om Scanias patentrekord

Lagarbete skapar framgång

Scanias framgångar är ett resultat av lagarbete och en stark innovationskultur. Möt två av våra medarbetare och få en unik inblick i Scanias arbete inom forskning och utveckling.