Scania Södertälje

Hållbarhet

I täten för hållbara transporter

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva där förflyttning av människor och gods möjliggörs och därmed bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen, utan att riskera miljön eller människors hälsa.

Våra fokusområden

Det finns ingen enkel lösning på hur morgondagens transporter ska bli mer hållbara, men för att nå dit behövs en helhetssyn. I arbetet med att ta fram hållbara transportlösningar fokuserar Scania på nyckelområdena energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering samt smarta och säkra transporter.

Energieffektivisering

Ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för att vi ska uppnå förbättrad energieffektivitet. Tillsammans säkerställer vi att fordonen optimeras för sin specifika uppgift och att våra kunders förare utbildas för en effektiv bränsleförbrukning under drift.

Alternativa bränslen & elektrifiering

Alternativa bränslen och elektrifiering är en förutsättning för att vi ska uppnå ett hållbart transportsystem. Scania har idag marknadens bredaste sortiment för alternativa bränslen och vi utvecklar samtidigt flera system för elektrifierade fordon.

Smarta och säkra transporter

Smarta transporter handlar om att kombinera tekniska möjligheter med en helhetssyn på logistiksystemet. Vi arbetar idag med stort fokus på uppkopplade fordon och räknar med att 80 procent av den globala Scaniaflottan är uppkopplad år 2020.

Samarbeten ökar farten

Scania är väl positionerat men inser vikten av strategiska samarbeten och partnerskap för att snabbare kunna ta fram morgondagens lösningar. Idag samarbetar Scania med både industri myndighet och akademi för att tillsammans driva på skiftet mot en hållbar framtid.

Med en passion för miljöfrågor

Hur ska Scania bli ledande inom hållbara transporter? Möt två av våra medarbetare som med en gemensam passion för miljöfrågor omsätter Scanias vision till handling i sitt dagliga arbete.