Scania Södertälje

Digitalt fokus

En avgörande faktor

Sedan starten har Scania legat i framkant inom transportbranschen och fortsätter att utveckla produkter och tjänster av högsta klass i takt med en ständigt förändrande omvärld. Digitalisering är en av vår tids stora globala trender och en avgörande faktor mot ett hållbart och säkrare transportsystem. Scania övervakar nära utvecklingen för att omsätta den nya tekniken till hållbara och affärsmässiga lösningar som gynnar våra kunder och samhället i stort.

Uppkopplade fordon

Idag är uppkoppling i Scanias lastbilar standard. Detta innebär stora fördelar inom allt från produktutveckling till intelligenta tjänster.

Vägen framåt

Scania började använda data om fordonsprestanda på ett systematiskt sätt under 2011, när vi bestämde oss för att standardisera uppkoppling i våra lastbilar genom att utrusta alla fordon med Scania Communicator. I dag finns det över 200 000 uppkopplade Scaniafordon på vägarna och antalet ökar snabbt.

värdefull kunskap

Uppkoppling ger viktiga kunskaper i realtid om hur Scanias fordon används. Med hjälp av fordonsdata kan vi fortlöpande utveckla förarnas körbeteende genom coachningarbete. Uppkopplade fordon ger också Scania värdefulla insikter om driftsförhållanden och annan information som krävs för att förbättra fordonen.

Effektivare verkstadsnät

Genom att samla in information om fordonets status går det att göra snabba och skräddarsydda analyser för att förbereda en kommande service. Allt detta innebär minskade stilleståndstider och gör det möjligt för våra kunder att ha fordonen på vägarna, där de kan generera intäkter och lönsamhet.