WATTJAKT I VERKSTADEN

Bearbetningen av motorblock har avslutats för veckan och fredag kväll sover verkstaden. Det är då onödig energianvändning kan avslöjas.

Under ledning av Anders Svensson utbildas medarbetare från olika verkstäder i metoder för att identifera inte bara uppenbara slöserier som tända lampor utan mer svårupptäckta fenomen som läckande tryckluft och motor- och pumpdrifter som inte är avstängda. 

– Träning ger färdighet och detta är en av aktiviteterna i vår energikaizen standard, berättar han.

En millimeter otät tryckluftsslang eller ett par 50-watts lysrör som lyser upp ett tomrum. Det handlar om många bäckar små som tillsammans ska föra Scania mot det ambitiösa energisparmålet som satts inom produktion. Och då utgör nattvandringarna startskottet för arbetet. Med protokoll i handen genomsöks verkstaden systematiskt maskin för maskin. 

– Detta är en av många aktiviteter för att uppnå vårt energisänkningsmål, förklarar Frida Björklund på SPS Office inom motorbearbetningen. Vi ska lära andra enligt train-the-trainer principen. Det är en skattjakt på slöserier som är svåra att finna när det råder full produktion. 

Tillsammans med hållbarhetskoordinator Kristina Blomqvist, Chassi, genomsökte de byggnad 180 denna fredagskväll. 

– Jag var där för att lära. Vi hittade en del saker men jag hade väntat mig att hitta mer. Byggnad 230, där jag arbetar, är relativt stor jämfört med byggnad 180 och man bör inte försöka ta sig an allt på en gång, förstår jag nu. Att sektionera in verkstaden är en god idé och att även få med oss alla som är engagerade i produktionen på vandringarna. Det finns många som brinner för miljöfrågorna men som inte har fått gehör och kanske tappat orken.

Det viktiga, menar Kristina Blomqvist, är att säkerställa att samma energislöseri inte uppstår igen genom att skapa goda vanor och träna in ett beteende.

– Om man ser att en lampa är tänd måste det finnas en rutin för att följa upp detta tills ett nytt beteende sitter. Det måste finnas någon som kommer ihåg att trycka på knappen. Frida Björklunds erfarenhet från vandringen är att jakten på energislöseri blev allt enklare efter hand.

– Ögonen och öronen vande sig att spana in energislöseri. Det behövs ett systematiskt tillvägagångssätt, man märker inte att det pyser när produktionen är igång. Målet är att nattvandringarna ska bli överflödiga.

– Men fram tills dess behöver vi ta tag i frågorna lite extra, säger Kristina Blomqvist. Vi kan göra väldigt mycket själva och kanske ta en halvtimme extra för att systematiskt jaga energislöseri. Det handlar om små saker.