Tusentals data samlas in

På Scania har insamling av data från lastbilar pågått sedan 2006 och idag finns det nästan 800 000 fordon som har möjlighet att kontinuerligt skicka information om hur de används under drift.

De få procent som inte kan läsas av körs i gruvor eller är marinmotorer utan internetuppkoppling. Exempel på insamlad data är varvtal, hastighet, felkoder och temperatur.

I lastbilarna finns det ungefär 2 000 olika variabler som kan läsas av och det tillkommer nya hela tiden. Detta görs automatiskt i verkstaden och det handlar totalt om 300 000 utläsningar per månad som skickas till databasen. Detta gör att inläsningarna för olika fordon kommer med olika ojämna intervaller, i det närmaste slumpvis.

– Det ger komplett information från fordonsflottan, säger Ann Lindqvist, statistiker vid Architecture and Analytics.

En högspecad bil har ungefär 1 200 olika variabler som läses av.

– Varje utläsning är individanpassad där man får ut det man har specat, säger kollegan Mona Elofsson.

Förarbeteende finns inte med i informationen då det inte går att få något tidsstämplat knutet till en viss plats eller förare.

Kan lösa servicebehov

Datan som samlas in sammanställs och tillgängliggörs för de som behöver det av Ann, Mona och deras kollegor. De ger ett exempel på hur insamling av felkoder kan lösa ett servicebehov.

– Att kunna läsa ut driftsdata på distans betyder att verkstäderna kan optimera när lastbilen behöver få service. Det kanske går att köra ett par veckor till innan det krävs ett besök, vilket kunden tjänar på. Samma sak om en lastbil blivit stående vid vägen. Genom att läsa ut felkoden kan en servicetekniker avgöra om du trots allt kan köra några kilometer till närmaste verkstad. När föraren rullar in står personalen med rätt reservdel i handen och vet vad som ska göras.

Över 800 000 Scaniafordon har möjlighet att skicka information om hur de används under drift.
"Att slippa ett stopp på motorvägen på grund av en röd varningslampa kan spara tiotusentals kronor."

Genom att minimera stoppet kan förseningsavgifter i bästa fall undvikas. Dessutom är bärgningskostnader på vissa håll i Europa väldigt höga. Att slippa ett stopp på motorvägen på grund av en röd varningslampa kan spara tiotusentals kronor.

Informationen används också till att optimera fordonets uptime. Målet är att byta ut en komponent så nära inpå dess haveri som praktiskt taget är möjligt, för att minska kostnader och resursanvändning.

Men det är inte bara verkstäderna som har nytta av informationen. En säljare kan se hur kundens nuvarande lastbil används och genom den insamlade informationen göra en ännu bättre spec till nästa inköp så att den lastbilen är ännu mer anpassad efter kundens verkliga behov.

Optimala produkter

Att veta hur en komponent klarar olika typer av drift är också värdefullt för ingenjörerna på R&D.

– Då kan man redan från början ta med erfarenheten av hur verkliga kunder använder våra fordon, så att vi kan skapa en mer optimal framtida produkt.