SUCCÉ FÖR TRÄNINGSSKOLA PÅ MOTORMONTERINGEN

Bahman Richardsson gick till SPS Office på motormonteringen för ett par år sedan efter att i 10 år ha arbetat med hälsa och arbetsmiljö, senast vid Scanias hälsocenter Gröndal. Den nya rollen var hälsokoordinator och den populäre instruktören hade ett uppdrag i att främja hälsan inom Produktion.

Uppdraget går ut på att främja hälsa på grupp- och individnivå och samtidigt förbättra organisationens förmåga att motverka ohälsa genom att agera på tidiga signaler. Motormonteringen jobbar sedan länge för att utveckla hälsotänket och har ett hälsofrämjande ledarskap som grundar sig i SHE-standard (safety, health and environment). Nu har träningsskolan startat.

Intresset för att delta har varit stort. Närmare 150 personer från motormonteringen har anmält att de vill lära sig övningar som håller kroppen i trim.

– Målgruppen är medarbetare som inte tränar eller har kommit av sig i träningen, berättar Bahman Richardsson.

Gemensamt för deltagarna att de slår vakt om sin hälsa. Sedan kanske de inte tycker om att träna på gym, utan hellre vill ha övningar som passar att utföra i hemmet. Andra har fått andra rutiner som gör att de inte kan följa det träningsmönster de haft tidigare.

– Övningarna stärker kroppen och gör att man orkar med jobbet bättre.

För Bahman Richardsson är det också viktigt att få människor att vara hållbara även på fritiden. Ett syfte med träningsskolan är att fler ska uppleva fördelarna med motion och träning av viktiga muskelgrupper.

– Vi vill att folk ska vara trygga och självgående i sin träning. De ska kunna träna när det passar, säger Bahman, som sköter träningsskolan med stöd av kollegorna.

Även cheferna är en del av satsningen i motormonteringens hälsofrämjande arbete som syftar till att behålla frisknärvaron på en hög nivå, eftersom det är ett mått på att medarbetare mår bra, både hemma och på jobbet. När cheferna coachar sina medarbetare kontinuerligt för att förebygga ohälsa lägger det grunden till en hög frisknärvaro.

Tanken är att det ska bli ytterligare en omgång av träningsskolan även till hösten. Men det kommer också att bli andra hälsofrämjande aktiviteter genom SPS Office. Där finns inte bara Bahman Richardsson utan man har också samlat kompetens inom ergonomi och problemlösning och kan vi ge bra stöd kring hälsofrågor.

– Jag ser fram emot en fabrik där vi alla mår bra!