Studenter får kompetens inom hållbarhet

Vad krävs för att dagens studenter ska bli morgondagens ledare och inspiratörer som driver hållbar utveckling? Ökad hållbarhetskompetens. Därför har Svanen och Sustainergies startat ASAP: A Sustainability Acceleration Project. Tillsammans med Scania, Nordea och Samsung bjuds studenter från hela Sverige in till en helt ny typ av acceleratorprogram.

-  Scania har bestämt sig för att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. För att lyckas behöver vi en bred palett av kompetenser hos våra medarbetare och framtida ledare. Genom ASAP vill vi nå engagerade hållbarhetsintresserade studenter och väcka deras intresse för att bidra till att ställa om transporter i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Andreas Follér, Sustainability Manager vid Scania.

Studenter från hela Sverige bjuds in till projektet under hösten och 50 utvalda studenter får sedan delta under en intensiv utbildningsvecka i november med fördjupningar, diskussioner och praktiska övningar med varje partnerföretag. Slutmomentet är en tävling för att tillämpa alla lärdomar och bidra till lösningar som kan öka takten på arbetet för att nå de Globala målen i Agenda 2030.

Läs mer på ASAP.