Södertälje Science Park tar initiativ till Science Week

Södertälje Science Park lanserar Södertälje Science Week i samverkan med näringsliv, samhälle och akademi. Syftet är att kraftsamla och skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning för att bidra till ett attraktivt Södertälje.

Södertälje Sience Park bjuder in Södertäljes företag, organisationer och föreningar att medverka under Södertälje Science Week mellan 31/1-4/2  på temat innovation, forskning, utveckling och högre utbildning. Veckan arrangeras för första gången och det i samband med att Södertälje Science Park och nya KTH campus invigs. 

Om veckan

Under Södertälje Science Week kommer studenter, elever, näringsliv och allmänheten att få välja på en mängd olika aktiviteter från bredd till spets på temat. Det kan vara i form av workshops, studiebesök, open innovation eller seminarier. Aktiviteterna kommer att arrangeras av Södertälje Science Park i samverkan med medarrangörer. 

– Vi vill visa att Södertälje är en attraktiv och hållbar plats för framtida utveckling. Här finns massor med spännande saker som företag och organisationer gör och har planer på att göra. Tanken är att låta såväl skolelever, företag som allmänhet få ta del av detta och inspireras och var medskapare i Södertäljes framtid, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg, Södertälje Science Park.

Huvudarrangör av Södertälje Science Week är Södertälje Science Park AB och medarrangörer är bland andra Scania, AstraZeneca, KTH, Södertälje kommun, Destination Södertälje, Grafikens Hus, projekt Matlust, Tom Tits Experiment, Swetox, SPPD, Campus Telge, Nyföretagarcentrum, UIC, och Ung Företagsamhet.

Huvudarrangör av Södertälje Science Week är Södertälje Science Park AB och medarrangörer är bland andra Scania, AstraZeneca, KTH, Södertälje kommun, Destination Södertälje, Grafikens Hus, projekt Matlust, Tom Tits Experiment, Swetox, SPPD, Campus Telge, Nyföretagarcentrum, UIC, och Ung Företagsamhet.

 

Huvudarrangör av Södertälje Science Week är Södertälje Science Park AB och medarrangörer är bland andra Scania, AstraZeneca, KTH, Södertälje kommun, Destination Södertälje, Grafikens Hus, projekt Matlust, Tom Tits Experiment, Swetox, SPPD, Campus Telge, Nyföretagarcentrum, UIC, och Ung Företagsamhet.

 

Om Södertälje Science Week

Södertälje Science Week

Södertälje Science Week arrangeras den 31/1-4/2 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och nya KTH campus. Under veckan anordnas en mångfald av aktiviteter på temat innovation, forskning och utveckling för både allmänhet, skola och företag.

Södertälje Science Week inleds med en kickoff för skolan i september och i samband med Södertäljefestivalen i augusti. Veckan avslutas med arbetsmarknadsdagen Södertälje Engineer Day.

Läs mer