Scanias satsning Cloud First är ett eldorado för utvecklare

Med ett starkt fokus på molnet och agila arbetsmetoder har Scania utvecklats till något av ett eldorado för utvecklare. Scania inspireras av attraktiva företag för utvecklare som ligger i framkant med att jobba självorganiserande.

Scania må bygga lastbilar, men det är inte genom att bygga snyggare, större eller starkare bilar Scania ser störst möjlighet att vinna marknadsandelar. Som många andra satsar företaget på en omfattande portfölj tjänster och utnyttjar till stor del den information som strömmar in från de 250 000 uppkopplade Scania-fordon som rullar på vägarna världen över. Att skapa något relevant från den stora mängden data vore en utmaning för alla företag. En bärande del i Scanias satsning är en ny strategisk inriktning kallad Cloud First.

Spotify inspirerar 

– Alla nya tjänster och system som utvecklas ska först och främst köras på en molnplattform, förklarar Mattias Järnhäll. Han är ansvarig för gruppen som driver den tekniska delen av förändringen, och kallas Cloud Adoption Group. De består av ett 15-tal personer som skapar bästa möjliga förutsättningar åt bland annat utvecklingsteam som finns på affärssidan hos Scania. De kan dels jobba snabbare, dels mer självständiga.

Mattias Järnhäll., ansvarig för Cloud Adoption Group på Scania i Södertälje
– Alla nya tjänster och system som utvecklas ska först och främst köras på en molnplattform.

Frida Nellros är en av utvecklarna i den utvecklargrupp som har kommit längst. Hon beskriver deras sätt att arbeta som Spotify-likt.

– Tack vare det hårdare fokuset på molnbaserad infrastruktur blir vi mer självständiga, får ta ett större ansvar och jobbar mer organiskt tillsammans med andra utvecklargrupper i företaget.

Hon talar om infrastruktur som kod. Att molnmodellen i praktiken innebär att de själva sätter ihop de delar som krävs för en viss tjänst eller ett visst system. Alla ramar sätts av Cloud Adoption Group och sedan har utvecklarna i Frida Nellros team fria händer, lite förenklat. Det skapar inte bara en snabbhet och flexibilitet utan göder också kreativiteten.

– Jämförelsen med Spotify är högst relevant. Det är ett bolag vi har sneglat mycket på för inspiration, säger hon. Det övergripande motivet bakom Cloud First-strategin är att vara en möjliggörare för att driva innovation inom verksamheten. Inte bara genom att bygga och utveckla molnplattformar för Frida och hennes kollegor på affärssidan, utan också genom att frigöra resurser inom IT-organisationen. 

Många har lockats till Scania

– Frigör vi resurser kan vi bidra med innovation till Scanias affär, från vårt perspektiv, förklarar Mattias Järnhäll.

Molnsatsningen har redan burit frukt på flera sätt. Utöver en snabbare och mer innovativ it- utveckling har många lockats till Scania när de sett vilka möjligheter som erbjuds här, enligt Frida Nellros.

– Många av dem som från början varit på Scania för tillfälliga uppdrag har valt att stanna. De inser att vi håller på med roliga grejer och att Södertälje inte är längre bort än 20 minuter med snabbtåg från Stockholm.