Scanias kommande traineer möter nytt upplägg 2017

Med ett omarbetat traineeprogram - Scania Global Champion Trainee Program – kommer framtida traineer att få helt andra förutsättningar än tidigare. Upplägget har gjorts om och blir till vissa delar gemensamt för hela Volkswagen Truck & Bus.

Traineeprogrammet har en lång historia på Scania och är mycket uppskattat både hos traineer och inom organisationen.

– Vi har historiskt haft ca 25 platser och det brukar vara ungefär 1 000 sökande varje gång, säger Thomas Bertilsson, VD för Scania Academy.
Det nya programmet startar i augusti 2017, då den första kullen traineer börjar. Ansökningsperioden öppnar dock redan den 19 december, allt för att hinna med den omfattande urvalsprocessen med tester och intervjuer av kandidaterna.

Praktik inom olika varumärken

Nu när Scania är en del av VW Group kommer detta också traineerna till gagn. Under sin 15-månader långa traineeperiod kommer traineerna att få tillbringa 3 månader på något annat varumärke inom VW Truck & Bus, utöver den 3 månaders utlandspraktik som redan är en del av programmet. Scania kommer på motsvarande sätt att ta emot traineer från MAN och VW Commercial Vehicles. En annan nyhet är en gemensam introduktion till VW Truck & Bus tillsammans med traineer från de andra varumärkena. Meningen är att alla ska  få en bra känsla för hur VW Truck & Bus fungerar. Traineerna kommer att få ett större nätverk och i och med det ökar deras karriärmöjligheter.

– Scania är en del av något större och det vill vi att traineerna ska se redan från början. Att tillhöra VW Truck & Bus ger möjligheter för oss som företag och även när det gäller traineernas utveckling. Det är en framgångsfaktor.  

Förutom att praktisera hos exempelvis MAN  är det viktigt att traineerna får en ökad förståelse för det som är viktigast för Scania – nämligen kunden. Därför kommer möjligheten att se hur verksamheten fungerar hos en distributör och återförsäljare att finnas kvar.

Ett fåtal av de utvalda traineerna – i slutändan handlar det om 2-3 personer – kommer efter sin traineeperiod att ges möjlighet till ett projektarbete med en sponsor från VW Truck & Bus.

Det nya programmet lägger också mer vikt än tidigare på ledarskap, vilket är viktigt eftersom programmet syftar till  att utveckla framtida chefer på högre positioner inom koncernen.

– Vi vill att programmet ska upplevas mer modernt och internationellt, vilket vi tror tilltalar just den målgrupp som traineeprogrammet riktar sig till.  

Scania Trainee Program

Scania Global Champion Trainee Program ger dig en unik start på karriären och alla möjligheter att utvecklas till en nyckelperson i vår globala organisation. Du knyter snabbt viktiga kontakter och får ett helhetsperspektiv över så väl Scanias verksamhet som Volkswagen Truck & Bus.

Läs mer och ansök