Scanias geofencing-teknik visades upp i Stockholm

I närvaro av infrastrukturminister Tomas Eneroth och ett stort pressuppbåd visade Scania på tisdagen upp hur geofencing-teknik fungerar i stadsmiljö.

Demonstrationen ägde rum på KTH:s campus i Stockholm. Med en lastbil utrustad med geofencing-teknik visade Scania visade hur fordon kan förhindras att köra fortare än tillåtet, och hur den automatiskt övergår till eldrift i emissions- eller bullerfria zoner.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth var en av dem som fick en åktur i Scanias testbil.

– Jag vill att Sverige ska vara en permanent världsutställning där vi ständigt visar upp ny smart teknik, bland annat i transportsystemet. Geofencing är ett exempel på hur vi tillsammans med olika aktörer flyttar fram positionerna och går i fronten för den digitala utvecklingen, sade han i samband med demonstrationen.

Geofencing är en geografisk zon där uppkopplade fordons tillträde, hastighet och användning av drivmedel kan styras digitalt genom en GPS-funktion som talar om för fordonen vilka villkor som gäller i området. Scania testar tekniken för att bland annat kunna göra leveranser nattetid i bullerfria zoner och den kan också användas för att begränsa hastigheter, ställas om till eldrift i emissionsfria zoner eller att begränsa tillträdet i en zon.

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året väcktes politikernas intresse för geofencing som en åtgärd för att försvåra liknande attacker i framtiden. Regeringen gav Trafikverket i uppgift att utreda och testa förutsättningarna för att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer med hjälp av geofencing-teknik. I samarbetsprojektet ingår förutom Scania även Volvo Group, Volvo Cars, Veoneer, Göteborgs stad och Stockholms stad.

Tisdagens test och demonstration av den tillgängliga tekniken i stadsmiljö var ett första steg. I höst presenteras en handlingsplan med förslag på nödvändiga åtgärder och tidsplan.

– Tekniken finns redan och transportörerna ser affärsfördelar och är redo att beställa, men det är städerna som sitter på spelplanen. Ingen aktör kan lösa det på egen hand, vi måste samarbeta och se över förutsättningar och regelverk, sade Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, vid demonstrationen.

Clara Wallin, sustainable solutions manager på Scania, håller med.

– Tekniken i fordonen är det minsta problemet, den finns redan. Utmaningen är att samordna den kringliggande infrastrukturen, säger hon.

Bland annat krävs samordning kring digitala kartor där fordon kan hämta hem vilka villkor som gäller. Även regelverk och efterlevnadskontroll behöver ses över. I dag finns ingen laglig möjlighet att förhindra fordon från att åka in i en geofencing-zon, det kan enbart ske på frivillig basis.

– På sikt kan man också tänka sig ett mer dynamiskt system med tillfälliga restriktioner, till exempel i samband med en olycka eller ett evenemang. Men det krävs standardisering och en nationell samordning där man ser över ägarskap och format för sådan lösning. Det är något vi tittar på inom regeringsuppdraget, säger Clara Wallin.