Scanias föräldralediga fortsätter nätverka

Under ett par års tid har Scania arrangerat träffar för medarbetare som är föräldralediga. Även nu i höst sågs ett hundratal föräldrar och barn tillsammans på Tom Tits Experiment i Södertälje.

Att kunna kombinera karriär med familjeliv är centralt för anställda med småbarn, där det gäller att hitta en balans mellan yrkesrollen och den som förälder.

– Vi vill skapa rätt förutsättningar för att optimera prestationen hos varje medarbetare och att de samtidigt mår bra. Scania jobbar mycket med att ha en inkluderande kultur för alla, oavsett bakgrund och andra faktorer. Att visa intresse för de medarbetare som är hemmavarande med barn handlar om både respekt för dessa individer och att tydliggöra att de är en viktig del av Scanias fortsatta framgång även om de inte är på arbetet för tillfället, säger Karin Callin, projektledare för Scanias arbete inom mångfald och inkludering.

Ökad självkännedom

Under Scanias föräldraträffar finns det möjlighet att nätverka med kollegor från andra avdelningar inom organisationen samt få information om läget på Scania och tips om vad Scania erbjuder sina anställda med barn. Det är allt från gemensamma träningstillfällen för föräldrar med sina barn på Hälsocenter Gröndal till föräldralön.

–Föräldraledigheten kan även ses som en viss kompetensutveckling. Många medarbetare kommer tillbaka med ökad självkännedom och förbättrad förmåga att prioritera efter sin föräldraledighet. Det är erfarenheter som kommer väl till pass även i yrkeslivet, säger Lisa Nordin, Manager Employer Branding.

Scania jobbar mycket med att ha en inkluderande kultur för alla, oavsett bakgrund och andra faktorer.

Föredömligt exempel

Inbjudna av Scania till årets föräldraevent var den externa organisationen F-gruppen, som erbjuder möjligheter för föräldralediga som vill göra något mer om det finns tid – som föredrag eller annan inspiration som ledarskapskurser där det är möjligt att ta med sitt barn. De lyfter fram Scanias initiativ som ett föredömligt exempel.

–Vi lyfter gärna fram Scanias event som ett föredömligt initiativ. Att inkludera föräldralediga behöver inte vara svårare än en inbjudan till ett frivilligt evenemang där anställda och deras barn är välkomna. En enkel agenda där arbetsgivaren ger en kort inblick i vad som händer på bolaget med representanter från olika delar av organisationen, säger Ylva Bäckström, en av F-gruppens grundare.

Värdefull kontakt

Jörgen Andersson med sin dotter deltog på Scanias föräldraevent och understryker värdet av att hålla kontakten med arbetsplatsen även under föräldraledigheten:

–För mig har det varit värdefullt att hålla kontakten med arbetsgruppen under min ledighet, det ger en känsla av gemenskap. Jag upplever att Scania ser positivt på föräldraledighet. Föräldraevent som detta är ett bra tillfälle att bygga nätverk inom företaget, säger Jörgen.