Scaniamedarbetare stöttar unga nyanlända

Scania samarbetar sedan tidigare med War Child och Södertälje kommun/Morabergs Studiecentrum i projektet TOGETHER. Där vägleder och stöttar mentorer från Scania tonåringar för att underlätta deras nya liv i Sverige. Efter en lyckad vända under våren, börjar nu ansökningsprocessen för nästa omgång.

Efter urvalsprocessen börjar en längre period med gruppaktiviteter för att bygga relationer och förtroende innan det övergår i mer traditionella träffar mellan mentor och adept. Jennie Sjöblom vid Labour Affairs Development leder projektet från Scanias sida.
– Vi har fått väldigt positiv återkoppling på första omgången. Många är stolta över det Scania gör, både deltagare i TOGETHER och andra Scaniakollegor.

Mentor och adept

Nathalie Ibrahim som arbetar på Scania Sverige, och hennes adept Faiza Ahmed berättar att de har haft väldigt roligt under mentorstiden.
– Jag längtade till torsdagen, som var den dag vi hade våra träffar, säger Nathalie Ibrahim.
Faiza Ahmed har lärt sig mycket svenska, och Nathalie trycker på vikten av integration.
– Tar vi hand om nyanlända bygger vi också ett bättre samhälle.
De är båda överens om att de haft de bästa förutsättningar för att få en bra relation med de verktyg som TOGETHER har bidragit med.

Utbildning och förberedelser

Innan uppdraget startar har deltagande mentorer genomgått flera dagars utbildning under ledning av War Child. Organisationen arbetar med psykosocialt stöd, skydd och utbildning till barn och unga i krigsdrabbade länder. Mentorerna förbereds i hur man arbetar med ungdomar som har erfarenhet av konflikter.
– Det vi vill etablera är trygga relationer mellan ungdomar och  mentorer, relationer som grundas i professionalism. När perioden är avslutad kan relationen också utvecklas till vänskap, men det är upp till ungdomarna och mentorerna att avgöra, säger Jennie Sjöblom.

– Jag skull gärna ansöka igen och vara med en omgång till om jag fick!

Faiza Ahmed

Engagemang, intresse och nyfikenhet

Med engagemang, intresse och nyfikenhet är målet är att ge ungdomarna bättre förutsättningar att lyckas i sitt nya samhälle och öka deras tro på sig själva. Vad som märkts av från första vändan i samarbetet är att adepterna lärt känna många vuxna och fått förebilder. Mentorerna har å sin sida också lärt känna varandra och breddat sitt nätverk på Scania. Upplägget att ha aktiviteter under arbetstid gör det möjligt för fler att delta, eftersom många känner att fritiden inte riktigt räcker till.

Idag håller Nathalie Ibrahim och Faiza Ahmed kontakten via sms, och försöker ses ett par gånger i månaden.
– Det är inte bara för ungdomarna, vi mentorer får mycket tillbaka när vi ser vilken drivkraft de har i livet.

För Faiza Ahmed är svaret på om hon är nöjd med att vara adept enkelt:
– Jag skull gärna ansöka igen och vara med en omgång till om jag fick!