Scania toppar svensk hållbarhetsranking

Scania har utsetts till ett av Sveriges mest hållbara företag – både av den svenska allmänheten och av beslutsfattare. Förtroendet för Scania är starkt, främst är det företagets öppenhet och miljöarbete som prisas.

Svensk hållbarhetsranking är Sveriges största kartläggning om hållbarhet och genomförs årligen sedan 2004. I studien genomför forskare vid Stockholm Business School, en del av Stockholms Universitet, hela 25.000 intervjuer bland allmänheten, undersöker de svarandes upplevelse av svenska företag när det gäller deras hållbarhetsarbete och förtroendet de känner för företaget.

Årets resultat är det starkaste någonsin – Scania landar på resultatet 74, strax bakom Ikea på 75. Från förra årets undersökning har Scania stärkt sitt värde från 67 till 74. På tredje plats hamnar Apoteket med resultatet 73.

– 74 och 75 är de starkaste värdena vi har haft, tidigare år har ett företag max kommit upp i 73, säger Tony Apéria, forskare vid Stockholm Business School, som har genomfört undersökningen.

hållbarhet

Fyra vär­de­frå­gor

Värdet baseras på förtroendet allmänheten visar företagen inom fyra olika områden: öppenhet, miljö/klimat, samhälle och långsiktighet. Scania får särskilt höga värden när det gäller öppenhet och miljö/klimat.

– Det är fantastiskt roligt att vi hamnar så högt i den här undersökningen, säger en väldigt nöjd Andreas Follér, hållbarhetsansvarig på Scania.

– Att vi dessutom hamnar mellan så varumärkesstarka företag som Ikea och Apoteket, som svenskar har en relation till från att de är barn, och före företag som många har en närmare relation till än till Scania som ju riktar sig till andra företag och inte till konsumenter, det ska inte vara möjligt.

Det starka resultatet tror Andreas Follér beror på ett högt förtroende för Scania som företag, ett företag som drar in pengar till Sverige och erbjuder arbetstillfällen.

– Vi står på en väldigt stark grund som vi har byggt upp under 126 års tid. När det förtroendet byggs på med vårt hållbarhetsarbete får vi den här effekten. Att vi dessutom hamnar så högt när det gäller öppenhet och samhälle är jättekul, säger han.

Håll­bar­hets­frå­gan allt viktigare

Att så många känner till Scanias hållbarhetsarbete tror Andreas är tack vare kunder, beslutsfattare och industripartners – men framförallt företagets starka ställning i samhällena där Scania verkar, som i Oskarshamn, Södertälje och Luleå.

– När vi kommunicerar hållbarhet och ansvarsfrågor till dessa grupper och våra anställda så når vi många människor. Sen sipprar budskapet ut från dem till deras kontakter. Det är väldigt positivt att det vi gör och tror på når ut externt.

Enligt Tony Apéria kan årets starka resultat bero på att hållbarhetsfrågor fått ett större fokus än de haft tidigare.

– Scania är ett flaggskepp inom hållbarhet trots att företaget inte har en nära konsumentrelation – det är väldigt roligt, säger han.

Flera håll­bar­hets­ut­mär­kel­ser under 2017

Tidigare i höst blev Scania även utsett till Sveriges mest hållbara industriföretag i studien Sustainable Brand Index Business to Business och var även bland de högst rankade företagen i studien totalt sett (plats 3 av 74). Studien har undersökt vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen i Sverige tycker om aktörer inom nio olika branscher.

– Scania gör både stora investeringar och framsteg inom hållbar utveckling. Framförallt uppskattar beslutsfattarna företagets arbete med miljö- och klimatfrågor, säger Erik Elvingsson Hedén, VD på SB Insight som ligger bakom Sustainable Brand Index.

Under våren blev dessutom Scanias vd Henrik Henriksson och hållbarhetsansvarige Andreas Follér utsedda till två av de mäktigaste personerna i Hållbarhetssverige av tidningen Aktuell Hållbarhet. Henriksson på plats 55 av 101 rankade personer, och Follér på plats 82. ”Få pratar så visionärt och engagerat om hållbara transporter som Scanias vd Henrik Henriksson” löd tidningens motivering.

– Det är tillfredställande och jag är stolt över att vi har fått ett grundmurat förtroende hos allmänheten, att de ser att vi tar oss an hållbarhetsagendan på ett seriöst sätt – för det gör vi, säger Andreas Follér.