Scania tar över ordförandeposten

Urban Wästljung, senior rådgivare inom Public and Sustainability Affairs på Scania, är ny ordförande för Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). KNEG består i dagsläget av 13 medlemmar från verksamheter inom Svenskt Näringsliv som tillsammans arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

KNEG bildades 2006 och arbetar främst för effektivare transporter, effektivare fordon och en ökad användning av förnybara drivmedel. Syftet med organisationen är att tillsammans visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder.

Högt uppsatta mål

KNEGs mål är att utsläppen av koldioxid från svenska godstransporter på väg ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Det förutsätter att:
∙ Nya tunga lastbilar blir 30 procent effektivare
∙ Tunga lastbilar används 15 procent effektivare
∙ Logistiken förbättras och alla trafikslag används mer effektivt tillsammans
∙ 65 procent av drivmedelsanvändningen baseras på hållbara biodrivmedel

– Genom KNEG kan vi hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem istället för enskilda lösningar på gemensamma problem.

Urban Wästljung

Senior rådgivare inom Public and Sustainability Affairs

Scania tar över ordförandeposten

Från och med 22 februari är scaniamedarbetaren Urban Wästljung ny ordförande för KNEG.
– Det nationella 2030-målet är ett utmanande mål och fortfarande är det många i samhället som inte riktigt tror att det är möjligt att uppnå, men bara det att vi inom KNEG säger att det faktiskt går, stärker klimatarbetet inom transportsektorn. När vi dessutom börjar visa resultat som går i rätt riktning kommer tilltron till målet att öka, säger Urban Wästljung.

Arbete som ger resultat

KNEGs arbete och resultat har blivit en måttstock i regeringsmotioner kring potentiella utsläppsnivåer och fungerar som en länk mellan forskning och policy. 
– Genom KNEG kan vi hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem istället för enskilda lösningar på gemensamma problem. Det är en arena för att starta samverkansprojekt både inom och utanför KNEGs regi, säger Urban Wästljung.