Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2018

2018 blev ytterligare ett år med starka resultat och ett fortsatt fokus på att bidra till en hållbar framtid för ekosystemet för transporter och logistik. Antalet levererade fordon och serviceförsäljningen var högre än någonsin och Scanias nettoomsättning ökade till en rekordnivå.

Under 2018 förenade Scania fortsatt tillväxt med att påskynda utvecklingen mot ett hållbart transportsystem.

– Hållbarhet är inte längre något som företag kan välja att vara för eller emot, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Det måste vi vara för att förbli relevanta. Inom Scania har vi förändrat hela bolaget i syfte att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem. Våra kunder kräver detta från oss och deras kunder efterfrågar det.

2018-års utgåva av Scanias års- och hållbarhetsredovisning beskriver företagets resa på väg mot ett hållbart transportsystem.

Detta är Scanias fjärde gemensamma års- och hållbarhetsrapport som beskriver dess finansiella, sociala och miljömässiga utveckling.

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen här.