Scania lanserar digital mobilitetstjänst för anställda

Reseapp, elcyklar och ihopkopplade transportsystem. Scanias nya mobilitetstjänst ska effektivisera resor till och från jobbet – men även resor inom Scaniaområdet i Södertälje. Tjänsten lanseras redan nästa år.

Trafikstockningar och parkeringsbrist – det finns en rad utmaningar för städer likväl som för företag när det gäller mobilitet. Förutom miljöbelastning leder trafikproblemen till produktivitetsförluster när de anställda eller stadens invånare tvingas sitta i köer och leta parkeringsplats.

För att effektivisera transportsystemet arbetar Scania Sustainable City Solutions just nu med att införa en mobilitetstjänst i Södertälje som kopplar ihop samtliga transportslag inom Scania och möjligen även den kollektivtrafik som trafikerar området. Dessutom introduceras ett helt nytt transportslag på Scania – elcyklar. Ett mer effektivt och lättplanerat resande ska förhoppningsvis få fler att lämna bilen hemma och gynnar både anställda, Scania som företag samt Södertälje kommun.

– Vi har en fantastisk spelplan att utnyttja i Södertälje med persontransporterna på området och resor till och från jobbet. Vi kommer genom projektet att skaffa kunskap om mobilitetstjänster men också förbättra möjligheterna till kollektivt resande för de anställda. Det är spännande att vi också lägger till elcyklar som nytt transportslag, även om vi börjar i liten skala, säger Camilla Lood, Head of Project Management.

– Vi vet att det finns trösklar för användarna när det gäller pendlande som exempelvis tillgänglighet på information, pålitlighet hos transportslagen och osäkerhet i ankomsttider. Vi ser en trend att flera stora bolag skapar egna transportinitiativ för att befintliga inte är tillräckligt bra. Här finns en tydlig affärsmöjlighet, säger Johan Palmqvist, Head of Business Development.  

Via en app kopplas Scanias olika interna transportmedel ihop, förhoppningsvis även med kollektivtrafiken, för att de anställda lättare ska kunna ta sig till och från jobbet och röra sig inom företaget på ett smidigare sätt.

Di­gi­ta­li­se­rat system

För att mobilitet som tjänst, ofta benämnt med den engelska termen Mobility as a Service, ska ta fart på riktigt gäller det att analysera och hitta sätt att tackla branschens barriärer som affärsmodeller, kommersiella relationer, datasäkerhet och beteendeförändringar hos användare.

– I projektet på Scania kopplar vi via en app ihop Scanias egna pendelbussar som avgår från Stockholms Central och Liljeholmen, minibussarna som går efter specifika rutter mellan olika Scania-byggnader i Södertälje, vår interntaxitjänst, elcyklar och förhoppningsvis även kollektivtrafiken för att de anställda lättare ska kunna ta sig till och från jobbet och röra sig inom företaget på ett smidigare sätt, säger Camilla Lood. 

Appen är ett sätt att digitalisera resesystemet där tidtabellerna idag enbart går att hitta på Scanias intranät och realtidsinformation saknas. Tanken är att användarna via reseappen ska kunna söka och planera sin resa från, till exempel Liljeholmen med Scanias egen pendelbuss, hela vägen till den specifika byggnaden de ska till på Scania. De ska även kunna se vilken tid de är framme vid slutmålet.

– Avgångar och biljetter ska lätt kunna nås i telefonen och det ska vara möjligt för användaren att se fordonens position för att kunna veta om bussen är i tid. I ett framtida steg två siktar vi på att optimera systemet med rutter och fordon efter resebehovet för att skapa en mer attraktiv och effektiv tjänst, säger Johan Palmqvist.

Part­ner­skap för smarta lösningar

För att allt ska gå i lås krävs samarbete med utomstående parter.

– KTH och Integrated Transport Research Lab jobbar med att förstå användarens behov och krav när det gäller mobilitet och bidrar med sina insikter om vad som krävs för att få till en beteendeförändring i själva resandet. Företaget Veridict är med och bygger det back-end system dit fordonen och även appen kopplas, säger Camilla Lood och lägger till att projektet som helhet dessutom delvis finansieras via Drive Sweden.

– Vi ser ett mobilitetsbehov hos flera stora arbetsgivare och gör det här för att lära oss mer om affärsrelationer mellan aktörerna, användarbeteende och resemönster för att kunna skapa ett system som är mer attraktivt och effektivt än i nuläget, säger Johan Palmqvist.

– Mobilitetstjänster är på tapeten just nu, många pratar om det. På Scania har vi har en unik möjlighet att testa sådana här system eftersom vi styr driften av vårt transportsystem, säger Camilla Lood.

Mobilitetsprojektet blir verklighet i Södertälje under våren 2018.

– Vår plan är att lansera tjänsten i april nästa år, med en testgrupp igång förhoppningsvis redan i januari, säger Camilla Lood.