Scania inleder samarbete med War Child för nyanlända ungdomar i Södertälje

Scania har inlett ett samarbete med den internationella hjälporganisationen War Child. Tillsammans vill man bidra till att fler nyanlända ungdomar som i många fall flytt från krig ska känna sig delaktiga i det svenska samhället och få en bättre grund för framtiden.

War Child hjälper barn och ungdomar att bearbeta sina traumatiska upplevelser, att bygga upp deras självförtroende och att öka deras tillit till andra människor. Mycket handlar om att erbjuda ett psykosocialt stöd som hjälper barnen och ungdomarna att bearbeta sina upplevelser.

Scania och War Child har nu utvecklat ett program som bygger på War Childs metoder där medarbetare på Scania erbjuds att vara mentorer till nyanlända ungdomar i Södertälje kommun.

– Arbetet med att förbättra livet för de 100 000-tals barn som årligen utsätts för följderna av krig är både stort och viktigt, säger Kent Conradson, personaldirektör på Scania. Vi har valt att göra detta med War Child för vi tror att styrkan, engagemanget och i många fall de personliga erfarenheterna bland våra medarbetare matchar deras tillvägagångssätt, säger Kent Conradson.

VIKTIG VUX­EN­KON­TAKT

Arbetet, som kommer att ske genom gruppträffar och enskilda möten,  är upplagt på ett sådan sätt så att det delvis kan ske på arbetstid för Scania-medarbetarna. Samarbetet är unikt; Det är första gången som ett företag tillsammans med War Child erbjuder sina medarbetare möjligheten att vara till stöd för ungdomar. Vad initiativet vill åstadkomma är att skapa kontaktytor mellan nyanlända ungdomar och medarbetare på Scania för att ge ungdomarna viktig vuxenkontakt, breddade perspektiv och en ingång i såväl det svenska samhället som arbetslivet. 

Södertälje tillhör de kommuner i Sverige som under de senaste åren har tagit emot flest flyktingar. Många av barnen och ungdomarna har tunga upplevelser från hemlandet, liksom från den besvärliga flykten till Sverige

–  Scania är ett stort företag men det lokala engagemanget är viktigt för oss. Södertälje är vår bas och det känns väldigt rätt att vi går in i ett initiativ som berör frågor som är viktiga för Södertälje.  

Under ett års tid kommer 20 ungdomar från Morabergs Studiecentrum få möjligheten att skapa relation med lika många mentorer från Scania. Mentorerna, som har genomgått en särskild utbildning arrangerad av War Child, kommer under året att träffa ungdomarna i grupp, i enskilda möten, på föreläsningar och under studiebesök.

Susanne Jedenborg, rektor på Morabergs Studiecentrum, där ungdomarna studerar säger:

–  Det är en fantastisk chans för ungdomarna att få lära känna människor de haft liten möjlighet att träffa på annars. Det känns också tryggt att projektet bygger på War Childs metoder som bas, eftersom de är vana att arbeta med barn och tonåringar som bär på erfarenheter av krig och flykt.

Flera av tonåringarna, som alla har fått ansöka till initiativet, är ensamkommande och saknar genuin vuxenkontakt i det vardagliga livet. Många av mentorerna har själva invandrat till Sverige, eller har familjer med rötter i andra länder.

–  Vi är mycket stolta över det här projektet, säger War Childs Sverigechef Emilia Molin. Att få skapa verklig samhällsnytta tillsammans med två så nytänkande partners som Scania och Södertälje kommun känns fantastiskt. Med gemensamma krafter tar vi vara på ungdomarnas potential och kraft så att de hittar in i samhället och går en positiv framtid till mötes. Det är samhällsansvar i sin allra bästa och mest engagerande form.

Läs mer om War Child