Scania i unikt projekt för skolan

Över 12 000 elever från alla Södertäljes grund- och gymnasieskolor kommer delta i ett projekt för en hållbar framtid, med fokus på forskning, innovation, företagande och högre utbildning. Satsningen är ett initiativ från Södertälje Science Park där Scania är med i samarbete med AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun.

– Vi hoppas genom detta projekt att göra barn och ungdomar i Södertälje ännu mer nyfikna på vad som kan få orten att utvecklas och växa på ett smart och hållbart sätt. Södertälje är viktigt för Scania och om skoleleverna här brinner för frågor som är viktiga för orten, så är det helt klart positivt även för Scanias utveckling, säger Marianne Ekstedt, Director Employer Branding på Scania.

Kulminerar i Södertälje Science Week

Projektet inleds med en tre dagar lång kick off 27-29 september och fortsätter med en lång rad aktiviteter som kulminerar i Södertälje Science Week i månadsskiftet januari-februari 2018. Under kick off-dagarna arrangeras workshops, seminarier och möten med forskare och företag inom vitt skilda områden som exempelvis förarlösa fordon, digitalisering och framtidens städer.

– Södertälje är viktigt för Scania och om skoleleverna här brinner för frågor som är viktiga för orten är det positivt även för Scanias utveckling.

Stort intresse från skolorna

– Tanken med projektet är att ge eleverna nya perspektiv på sin egen och Södertäljes framtid. Genom företagen får de konkreta exempel på vad hållbarhet, innovation och forskning innebär i praktiken. Intresset från skolorna är fantastiskt, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg, Södertälje Science Park.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun är positiv till satsningen:

– Det här är en jättebra satsning som Södertälje Science Park tagit initiativ till. Skola och näringsliv är båda viktiga delar av samhället, och behöver komma närmare varandra. Detta är ett exempel på hur vi bygger Kunskapsstaden Södertälje.

Läs mer

Södertälje Science Week inleder invigningen av Södertälje Science Park och nya KTH Campus. Fokus för nya KTH Campus kommer att vara den hållbara fabriken där KTH tillsammans med Scania och AstraZeneca har gjort en gemensam satsning på nya utbildningar och forskning inom områdena industriell driftsäkerhet, produktionslogistik och produktionsledning.