Scania Global Champion Trainee Program kickstartade Yelena Ivanovas karriär

Yelena Ivanova letade efter ett traineeprogram som kunde kickstarta hennes karriär och Scania Global Champion Trainee Program visade sig vara svaret. Nu ser hon inga gränser för hur långt hon kan nå.

Yelena Ivanova, som har en examen från Stockholms handelshögskola, fick höra talas om traineeprogrammet av en vän som arbetade på Scania.

– Jag upptäckte att detta var ett program med en lång tradition och att många i nyckelpositioner på Scania har varit trainees själva, säger Yelena.

Scania Global Champion Trainee Program är ett tvärfunktionellt samarbetsprogram inom TRATON-gruppen med syftet att ge en övergripande förståelse för en mångsidig organisation. Deltagarna är anställda från dag ett och programmet gör att de kan växla mellan praktiskt arbete och teori, vilket ger dem chansen att skaffa användbara kontakter och utveckla en bred kompetensnivå.

Programmet ger deltagaren det nätverk och den kunskap som krävs för att bli en framtida ledare i en global organisation.

– Jag ville gå ett traineeprogram som skulle göra det möjligt för mig att lära känna hela företaget, bredda min kompetens och hjälpa mig att få ett helhetsperspektiv, säger Yelena.

Vad var det som gjorde dig nyfiken på Scania?

– Transportbranschen genomgår just nu en omvandling världen över som drivs av ny teknik och högre miljökrav. Jag var väldigt intresserad av att arbeta för ett företag som sätter ambitiösa mål för att möta de globala kundernas krav och förväntningar.

"Transportbranschen genomgår just nu en omvandling världen över som drivs av ny teknik och högre miljökrav..."

Yelena Ivanova

Business Developer

Yelena insåg tidigt i programmet att hon hade gjort det perfekta valet.

– Scanias mål är att utrusta dig med kunskaper och färdigheter som gör att du kan förverkliga din fulla potential.

För Yelena var det även viktigt att Scania delade hennes egna åsikter om hållbarhet.

– Företag bör ta sitt ansvar för att skydda vår planet och för att driva en etisk verksamhet. Det känns bra att Scania förbereder sig för framtiden på så många fronter. Efter att ha sett vad mina kollegor jobbar med och hur ledningen lyfter fram vikten av hållbarhet, tror jag på företagets visioner. Detta motiverar mig ytterligare i mitt dagliga arbete.

Alla trainees får också chansen att ta lastbilkörkort, en enligt Yelena ovärderlig möjlighet.

– Att få praktisk erfarenhet av att hantera produkten är mycket viktigt för att förstå verksamheten. Det kommer att hjälpa oss att fatta rätt affärsbeslut i framtiden.

Programmet har inte bara givit Yelena erfarenhet och kunskap utan även 25 nya vänner.

– Från dag ett blir du en stolt medlem av traineefamiljen. I min praktikgrupp är vi väldigt nära och håller fortfarande kontakten. Det ger en unik känsla av gemenskap att börja på ett företag samtidigt som 25 andra människor som du sedan får dela en mycket minnesvärd upplevelse med.

Det faktum att traineeprogrammet garanterar ett jobb hos Scania var något som Yelena värderade högt redan från början.

– Vetskapen om att du efter programmet kommer att bli anställd av Scania ger en känsla av trygghet. Den ger dig möjligheten att fokusera på att lära dig så mycket som möjligt och bygga upp ditt nätverk. Och redan från början har du en avdelning som blir ditt hem.

Hon tycker att traineeprogrammet öppnar många dörrar för framtiden.

– Genom att arbeta med intressanta frågor och olika strategiska projekt lär du dig mycket på kort tid. Det är en bra grund för en karriär inom det här företaget och den här branschen. När du har avslutat programmet finns det inga gränser förhur långt du kan nå.