Satsning på framtidens hållbara produktionsflöden

I januari 2018 invigs Södertälje Science Park, som siktar på att bli en nationell nod för forskning och utveckling inom hållbara produktionsflöden i samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi.

Samtidigt öppnar nya KTH Campus Södertälje i moderna lokaler i Norra Stadskärnan. I samband med invigningen kommer även Södertälje Science Week att arrangeras för första gången, ett initiativ från Södertälje Science Park där allmänhet, företag och skola bjuds in att vara med på Södertäljes resa in i framtiden, från bruksort till kunskapsstad. Utöver Scania finns AstraZeneca, Södertälje kommun, KTH och Acturum med bland initiativtagarna.

Samarbete kring kompetensförsörjning

– Södertälje Science Week är ett nytt sätt att engagera alla aktörer i staden kring ett gemensamt ämnesområde som präglar platsen. Det finns så mycket kunskap om forskning och utveckling i Södertälje som inte kommer fram ordentligt idag när alla arbetar på sin egen kammare. Att Södertäljes aktörer från olika branscher enas under ett paraply öppnar upp helt nya möjligheter till samarbete kring kompetensförsörjning och idégenerering, säger Marianne Ekstedt, Chef för Employer Branding.

Södertälje Science Week startar redan den 27 september med en kick off för Södertäljes 12 000 grund- och gymnasieskoleelever och fortsätter med en lång rad aktiviteter som kulminerar i månadsskiftet januari–februari 2018. Tanken är att göra eleverna till medskapare av Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje och ge dem nya perspektiv på deras egen och Södertäljes framtid.

– Vi vill bland annat inspirera eleverna till framtida möjliga yrken i Södertälje och tillsammans gå från att uppfattas som en bruksort till att vara en kunskapsstad, säger Marianne.

Marianne Ekstedt, Chef för Employer Branding på Scania Södertälje
"Det handlar om att skapa förebilder och veta var det finns jobb att få och vilka vägar man kan ta för att nå tid."

Under kick-off-dagarna arrangeras workshops, seminarier och möten med forskare, universitetslärare och medarbetare från olika företag inom skilda områden som framtidens fabrik, förarlösa fordon, digitalisering och framtidens städer. Det kommer också gå att låna en ingenjör från Scania och få bättre kunskap om bland annat elvägar.

– Sedan är inte målet att alla elever i Södertälje ska bli ingenjörer – det behövs arbetskraft inom andra yrkesgrupper också förstås, alltifrån CNC-operatörer till sjuksköterskor. Det handlar om att skapa förebilder och veta var det finns jobb att få och vilka vägar man kan ta för att nå tid. Det ska vara naturligt att se möjligheter att starta företag eller sin karriär i Södertälje.

En kunskapsstad att räkna med

Under själva Södertälje Science Week i januari arrangeras också en mängd olika aktiviteter på temat innovation, forskning, utveckling och högre utbildning. Södertäljes medborgare får delta i workshops, seminarieserier, föreläsningar och studiebesök.

–Vi hoppas att Science Week blir årligt återkommande och kan sätta Södertälje på kartan som en kunskapsstad att räkna med.

Både Science Park och Science Week tar avstamp i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion. Scania har sedan länge valt att samla forskning, utveckling och tillverkning av strategiska komponenter i Södertälje och förhoppningen är att Södertälje Science Park ska bidra till att stärka förutsättningarna för avancerad industriproduktion i Sverige.

Nya KTH Campus Södertälje

I anslutning till Södertälje Science Park storsatsar KTH på ett nytt campus med inriktning på den hållbara fabriken med civilingenjörsutbildning inom bland annat logistik, systemkunskap, processutveckling och konstruktion. Antalet studenter förväntas fördubblas från dagens 600 till drygt 1 200. På KTH Södertälje byggs även en ny forskningsmiljö upp i samverkan med Astra­Zeneca och Scania.

– Tillsammans blir alla aktiviteter något som stärker bilden av Södertälje. Scanias 14 000 medarbetare fungerar som ambassadörer, både för företaget och platsen.

Södertälje Science Week

Här kan du läsa mer om kick off dagarna i september, Södertälje Science Week i jan–feb 2018 samt invigningen av Södertälje Science Park och nya KTH Campus.

Läs mer