Samarbete genom sponsring

Vallabil, fotbollsklubbar, Nobel … Det är flera slags organisationer och föreningar som får sitt stöd genom Scania.

– Vi har alltid ett syfte med vårt engagemang. Sponsring är ett verktyg för att lyfta fram vad vi står för, att stärka Scania både externt och internt, berättar Izla Aho, sponsringsansvarig på Brand Management. 

Gemensamma värderingar

Grunden för all sponsring är att de som Scania samarbetar med behöver dela Scanias värderingar. Det är ett pågående arbete att stärka relationerna i de samarbeten som har en tydlig riktning mot ett mer hållbart samhälle.

Sponsringen är uppdelad geografiskt, med lokal anknytning, nationell och slutligen global och det finns också olika målgrupper att ta hänsyn till: kunder, samhället och inte minst anställda. Att medarbetarna utvecklas, inspireras och mår bra och på så sätt får tillbaka något för det Scania bidrar med är en del av sponsorskapet. En annan viktig del är att stärka och positionera Scania som ledare inom hållbara transporter och lyfta fram de bakomliggande värderingarna.

Lokala initiativ

Mikael Person, Brand Management:

– Vårt lokala engagemang är otroligt viktigt. Tillsammans med idrottsföreningarna och genom lokala initiativ tar vi ett samhällsansvar som är till nytta för både Scania och Södertälje på lång sikt. Det gäller alla orter – de anställda ska trivas där vi verkar.

Det handlar inte enbart om att få tillgång till biljetter och synas som varumärke vid olika arrangemang, utan viktigt är också att skapa bra förutsättningar så att anställda och deras familjer kan vara aktiva i föreningar och arrangemang på fritiden.

Olika typer av sponsorskap

Nobelsamarbetet är en annan form av sponsorskap, där Scania ges möjlighet att runt om i världen delta i sammanhang där det är möjligt att påverka framtiden och visa upp Scania som en attraktiv arbetsgivare som ligger i framkant när det gäller smarta lösningar.

– Det är en syn på företaget som är viktig när det handlar om rekrytering och att föra debatt. Transporter för ett rallyteam och längdskidlandslagets vallabil är några av de skyltfönster som ofta exponeras för allmänheten

– Här gör vi det vi är experter på, hittar skräddarsydda transportlösningar. Vi bidrar med fordon och förbättrar förarnas förutsättningar på ett innovativt sätt. När det gäller vallabilen ändrades också vallarnas arbetsmiljö drastiskt, något vi var först med.

Förutom att transportuppdrag är en del av kärnverksamheten uppmuntrar samarbetet med längdskidlandslaget till en hälsosam livsstil.

Längdskidlandslaget på plats under Scaniamilen

– Det som är aktuellt just nu är den möjlighet som sponsringen av just längdlandslaget gett. Nu kommer de att ha sin upptakt för säsongen 2017/18 på Scania i Södertälje i samband med Scaniamilen med alla åkare på plats i löpspåret eller kring Gröndal. Det ger verkligen något tillbaka till alla anställda, så jag hoppas att många tar chansen att komma förbi

Scaniamilen 2017

Scaniamilen är Södertäljes största motionslopp med cirka 4000 deltagare och har arrangerats av Scania i Södertälje sedan 1993. Idag arrangeras Scaniamilen på flera av Scanias produktionsorter, även utanför Sverige.

Gå, lunka, löp är mottot. Alla är välkomna att delta oavsett ålder och träningsnivå.

Scaniamilen 2017 arrangeras torsdagen den 11 maj på hälsocenter Gröndal i Södertälje.

Läs mer om Scaniamilen