Säkrare miljö för oskyddade trafikanter med Virtual Reality

En lastbil kommer körande genom London. En cyklist rundar ett hörn och hamnar i döda vinkeln. Men platsen är inte Englands största stad, utan i en byggnad på Scania i Södertälje. Cyklisten sitter på en stol och har VR-glasögon på sig.

Constantijn Belderbos, User Experience Researcher och hans grupp, har konstruerat lastbilen som befinner sig i en värld skapad av Scania R&D.

Det pågår ett test av framtida hjälpmedel för distributionskörningar i innerstadsmiljö och hur man kan göra det säkrare för både förare och oskyddade trafikanter. Den här gången är det inte ur förarens perspektiv, utan det handlar om hur fotgängare och cyklister upplever Scanias nya hjälpmedel i en simulerad stadstrafik. Alltså personer som dagligen exponeras för fordon – men från utsidan.

Fokus på hjälpmedel

Lastbilen är konstruerad att passa föraren, men behöver förstås av människor runt omkring. Fokus ligger därför på hjälpmedel som visar lastbilens avsikter utåt för att förbättra säkerheten och kommunikationen.

– Vi vill veta hur effektiva dessa hjälpmedel är, hur de kan förbättras och vilket intryck de ger.

Därför sitter Gregory Ezelsdorfer från Team Cykelcenter idag på en blå kontorsstol i ett litet rum på Scania i Södertälje och upplever hur det kan vara att cykla i London. Han är gärna med och bistår med sin erfarenhet.

– Det gäller att ha koll hela tiden i trafiken. Gregory cyklar oftast landsväg och där är det största problemet oftast bilar som kör för fort och för nära. Lastbilarna lägger han sig gärna bakom, aldrig bredvid.

I testet skapas olika utmanande och oväntade situationer som sätter både förare och oskyddade trafikanter på prov.

– Vi vill att lastbilarna kommunicerar bättre, så att de oskyddade trafikanterna vet vad som händer, säger Constantijn.

Det som också testas är bland annat sensorer som visar att det är någon utanför lastbilen trots att personen inte syns. En cyklist är kanske inte medveten om att han eller hon befinner sig i döda vinkeln, och då ökar risken att det sker en olycka.

Vi vill att lastbilarna kommunicerar bättre, så att de oskyddade trafikanterna vet vad som händer.

Analysera scenarier

När Gregory och de andra cyklisterna genomfört testet får de svara på specifika frågor och analysera de olika scenarierna för att Constantijn och hans kollegor ska ta med sig detta och utveckla lösningarna ännu mer.

– Vi vill se vilket koncept som fungerar och genom dessa tester får vi med oss synpunkter från vana trafikanter.

Fördelen med VR är att det går att ändra scenarier väldigt fort och även byta detaljer på den virtuella lastbilen för att få det att fungera på bästa sätt. Nu finns det en hel stad som går att använda i flera olika situationer och målet är att alla typer av lastbilar ska finnas i ett virtuellt bibliotek.

– Det har tagit ett år att utveckla miljön, själva staden, trafiken och hur lastbilen beter sig. Nu går det mycket fortare eftersom vi kan återanvända scenarier.

Enkelt att testa

Det är också det som gör det så enkelt att testa – man kan anpassa och utveckla löpande och det krävs bara en liten insats för att kunna prova olika saker.

– Att se hur konceptet blir levande och hur vi kan använda resultaten till att göra våra lastbilar ännu bättre i framtiden, det är det bästa!