Regeringen har utsett Scanias vd till ledamot av Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté som arbetar självständigt från regeringen och departementen med uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030, det vill säga FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

I Sveriges Agenda 2030-delegation, som består av elva ledamöter, samlas kompetens från näringslivet, civilsamhället, kommuner och forskningen. Delegationen har fått sju nya ledamöter. Henrik Henriksson, Scanias VD, är en av dem som nu ansluter.

 - Transportsektorn står för en betydande del av CO2-utsläppen. I EU är siffran upp emot 25%. Det är ett av problemen som Agenda 2030 måste hitta en lösning till för att nå de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt ser vi hur behovet av att transportera människor och gods bara ökar. Därför kommer också framsteg inom transportnäringen att spela en viktig roll i att uppnå många av de 17 SDG:erna. På Scania har vi gjort ett val att se till att vi aktivt driver på omställningen i vår sektor. Vi vill vara en del av lösningen och vi har mycket att bidra med. Därför har jag tackat ja till att vara med i delegationen, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

Sedan tidigare ingår Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och Ida Texell, förbundsdirektör för Attunda räddningstjänst.

 - När frågan kom var det självklart för mig att tacka ja. Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället, som naturligtvis inkluderar näringslivet. Många bolag har tidigt sett stort värde i att arbeta med Agenda 2030 som ett ramverk för hållbar utveckling. Det är bättre för klimatet och de samhällen där vi verkar, men också för att stärka vår konkurrenskraft och för att driva tillväxt - helt klart en win-win. Jag skulle säga att näringslivet redan håller högt förändringstempo, men med rätt lagstiftning, incitament och samarbeten kan vi göra ännu mer. Där måste vi ha tät dialog och nära samarbeten mellan politik och näringsliv och därför är denna typ av fora viktiga, säger Henrik Henriksson.