Redo för utryckning

Går ett larm står Industribrandmannen Robert Karlsson redo att rycka ut – på cykel. Försedd med ett rejält knippe nycklar, brandsläckare och sjukvårdsväska är han numera ensam om att cykla vid utryckningar.

– När jag började som brandmannalärling i Chassiverkstaden 1999 var det fler som cyklade men det sker inte numera, berättar han. Det ger fortfarande fördelar och jag kan vara på plats inom ett par minuter eftersom jag får cykla inne i verkstaden. Innan Scaniahälsan är på plats kan det ibland ta 15 minuter, särskilt om det är mycket trafik.

Även om det brådskar att komma till platsen med defibrillatorn vid ett hjärtstillestånd gäller det att cykla med omdöme.

– Man får tänka på sitt eget inre också så att vi inte får två olyckor samtidigt.

Efter drygt tio år på Chassi, där han arbetade på en sidoline för specialfordon, utbildade sig Robert till industribrandman. Numera arbetar han i prototypverkstaden i byggnad 220 med något av det hemligaste Scania har i form av kommande lastbilar och bussar.

– Även om vi inte följer en takt har vi ändå tidsplaner att följa. Och inför NTG-lanseringen var det ett riktigt hålligång in i det sista.

Som industribrandman gör han ronder i alla Chassiverkstadens lokaler varannan vecka.

– Normalt är jag teamledare för en grupp servicetekniker men under ronderingsdagarna är det skönt att komma ifrån och tänka på´annat och släppa det vanliga jobbet.

Under de snart 20 åren har ingen större brand inträffat på hans område. Samtidigt har han varit till stöd vid flera sjukdoms- och olycksfall.

– Det ger en viss trygghet att veta att jag har sjukvårdskunskapen om något skulle hända på jobbet eller utanför. Jag vet att jag kan vissa saker.