Pris för bättre kontorsklimat

Scaniaingenjören David Gotthardsson, som nu arbetar inom motorutveckling, har tilldelats Energi- och miljötekniska föreningens pris för sitt examensarbete ”Högtempererad komfortkyla tillämpad vid Scania”.

Energi- och miljötekniska föreningen är Sveriges största personförening i byggsektorn med 7 000 medlemmar som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

Utfördes förra året

Examensarbetet i energiteknik vid Umeå universitet utfördes förra året på uppdrag av Scania Industrial Maintenance då David Gotthardsson undersökte möjligheterna att få ett jämnare klimat inom kontorslokalerna på Scanias Forskning och Utveckling.

– Min analys av potentialen för att effektivisera Scanias fjärrkylanät fokuserades på Scania Tekniskt Centrum, berättar han. När behovet under sommarsäsongen är som störst är kylan där problematisk.

Som ett pilotprojekt studerade David Gotthardsson en byggnad på Scania närmre som ligger strategiskt bra till anslutningsmässigt. Byggnadens kylbehov undersöktes och han konstaterade bland annat att nya system har potential att ge en stabilare inomhustemperatur och därmed förbättra inomhusklimatet.

Slutsatsen var att så kallade högtempererade komfortkylsystem kan integreras i Scania befintliga fjärrkylsystem för ett jämnt och behagligt inomhusklimat utan omfattande investeringar. Det minskar användningen av fjärrkyla, minskar rörförluster samt minskar Scanias totala klimatbelastning. Systemen är självreglerande vilket innebär att de jämnar ut temperaturdifferenser i byggnaden. Denna egenskap ger enkelhet, förbättrar inomhusklimatet och spar energi.

David Gotthardsson (i mitten), fick förstapris för sitt examensarbete. På bilden omgiven av andrapristagarna Jakob Erson, Uppsala, och Thule Brahed, Luleå.
David Gotthardsson (i mitten), fick förstapris för sitt examensarbete. På bilden omgiven av andrapristagarna Jakob Erson, Uppsala, och Thule Brahed, Luleå.

Redan i bruk på Skanska

 Detta system är nu under införande på ett våningsplan i en byggnad på Scania Tekniskt Centrum.

– Det är redan i bruk bland annat på Skanskas huvudkontor, berättar Klas Norrstig, energi- och utvecklingsingenjör på Scania Industrial Maintenance. Systemet är särskilt användbart för att få ut mer ur en begränsad fjärrkyla och innebär att vi kan skjuta upp dyrare investeringar.

Nya vägar inom Scania

Under tiden som David Gotthardsson studerade vid Umeå universitet sommarjobbade han på Forskning och Utvecklings mekaniska verkstad och lärde sig svetsteknik.

– Efter examen kände jag att jag ville arbeta med något som Scania verkligen är bra på och det blev motorutveckling.