Politisk långsiktighet krävs för ökad användning av alternativa bränslen

I övergången till ett fossilfritt transportsystem kommer biobränslen för förbränningsmotorer att spela en avgörande roll under den kommande tioårsperioden innan elektrifiering på allvar tar fart. Trots detta saknas den långsiktighet som skulle underlätta för åkerier att växla till alternativa bränslen.

– Vi måste få samma politiska långsiktighet i klimatfrågorna som för skolan, pensionssystemet och försvaret, säger VD Henrik Henriksson. Vi måste komma bort från fossilberoendet. Vår traditionella industri förbättrar teknik som kanske fungerar om 5–10 år. Det gör mig oerhört arg och trött. Vi måste ändra fokus mot det som finns här och nu. Den globala uppvärmningen väntar inte på den perfekta lösningen.

Med mindre än två månader fram till årsskiftet råder fortfarande osäkerhet om beskattningen av biobränslen som HVO, RME, ED95 och biogas. Med denna osäkerhet, både när det gäller bränslepriser och fordonens restvärde, tvekar svenska åkerier att investera i fordon som inte bara är mer kostsamma utan även inför ett bränsle som kan bli dyrare än konventionell diesel.

– Man säger att biobränslen är så komplicerade, konstaterar Henrik Henrikson. Det finns en massa osanningar i den politiska debatten. Men vi tycker inte det är komplicerat – lösningarna finns men det krävs uppskalning!

Trots denna osäkerhet byggs infrastrukturen för alternativa bränslen snabbt ut i Sverige samtidigt som en ökande andel biobränsle blandas in i fossilt bränsle i enlighet med reduktionsplikten. Bränsleleverantörerna betonar vikten av samverkan för att öka genomslaget för alternativa bränslen.

Finska Gasum är i färd med att bygga 25 tankstationer för flytande gas med en ökande andel biogas samtidigt som E.ON redan har omkring 50 tankställen för komprimerad biogas. Andra stora leverantörer är Perstorp som sedan 2007 levererat RME och nu årligen distribuerar cirka 200 000 m3. Slutligen levererar SEKAB etanol med Sveriges första publika mack i Kallhäll.

– Det behövs en tydlighet i regelverket, framhåller Lars Lind, vice-vd för biobränslen på Perstorp. Varje år står vi inför en stor osäkerhet.