PEP-pande arbete i Australien

Att Scania är ett globalt företag blir tydligt inom inköpsorganisationen. Många är placerade i Södertälje och Brasilien, men det finns ett stort antal lokala inköpare världen över. Hur är deras vardag? Vad kan de lära ut? Ett sätt att ta reda på det är att göra en PEP (Personnel Enhancement Programme). Ett korttidsuppdrag för att stärka kompetensen och få erfarenhet av att arbeta i en ny miljö.

Sanaz Davari är en av de inköpare som har varit ute på PEP. Efter sin föräldraledighet flyttade hon till Australien, för att under sex månader arbeta inom Customised Solutions på Scania i Melbourne och samla kunskap inför kommande befattningar. Hon hade med familjen där det är makens tur att vara hemma med barn. Förutom att de landade i ett varmt klimat fanns det också mycket att lära. Kontoret är litet och Sanaz Davari var involverad i det mesta. Något som passar hennes mål.

– Jag ville förstå hur inköp hanteras utanför huvudkontoret.

Alla gör inte som Sanaz Davari och åker till andra sidan jorden. Att göra en PEP inom Södertälje är också vanligt. Då kan medarbetaren söka sig till en annan del av organisationen för att bredda kompetensen.

Syftet med en PEP är alltid utveckling, och uppdraget varar mellan tre och sex månader. Det kan handla om att lära sig något som personen har nytta av i sin befintliga befattning. Ett annat kan vara en breddning för att ta sig an en ny roll.

Positiv omställning

Gemensamt oavsett var PEP:en äger rum är att både arbetsgivare och medarbetare ska få ut någonting. För Scanias del kan det handla om att få tillbaka en medarbetare med en bredare kompetens som tillför ny kunskap i gruppen. Medarbetaren kan, förutom språkkunskaper, få med sig en förståelse för hur kulturen påverkar arbetssättet i en annan del av världen.

 För Sanaz Davari var tjänsten i Melbourne helt olik det hon sysslat med tidigare. Från att under fyra år ha jobbat mot material är hon nu hos Commercial Operations och arbetar direkt mot en affärsenhet där man ännu inte kommit så långt i sina processer och övrigt inköpsarbete som i Södertälje.

– Mycket av det jag tar för givet ska finnas var inte på plats, säger Sanaz Davari.

Det har gjort att en stor del av uppgifterna handlat om att lägga grunden för en fungerande inköpsverksamhet, i linje med rådande policys. Hon har skapat inköpshemsida och riktlinjer. Nästa steg är att ta fram ett informationsmaterial till återförsäljarna, för att få dem att förstå hur inköpsorganisationen kan stötta dem. Att resa iväg till ett annat land för att arbeta är alltid en omställning. För Sanaz Davari har det varit positivt att få arbeta med helt andra uppgifter än hon hade fått göra hemma.

– Det är lärorikt att prova saker som är helt utanför ens trygghetszon.

Kulturkrockar har hon inte riktigt upplevt, förutom att människor är mer rakt på sak. En mer avslappnad livsstil i kombination med värme och inte alltför många farliga djur gör att de månader hon tillbringar på södra halvklotet blir både något att minnas och otroligt lärorikt.

Sanaz Davari är glad över att hon tagit möjligheten att göra en PEP. Hon rekommenderar andra att ta steget.