Patentrekord för Scanias uppfinnare

Varje år samlar Scania sina uppfinnare för att uppmärksamma ett framgångsrikt utvecklingsarbete och belöna de goda idéerna. 2015 blev något av ett rekordår med hela 203 beviljade patent. Tio uppfinningar som haft extra betydelse för Scania får ett särskilt erkännande.

Närmare 200 gäster samlades nyligen på Hotell Skogshöjd för att uppmärksamma Scanias samlade innovationsförmåga. Plaketterna stod på rad – en för varje beviljat patent och uppfinnare.

Pål Axelsson på Electrical and Performance Systems, är en av de konstruktörer som får ett särskilt erkännande för sin uppfinning. Han har utvecklat en modul som mäter luftflödet till Scanias Tier4 Final industrimotorer.

Till skillnad från motorerna i Scanias lastbilsprogram där förutsättningarna är kända ska industrimotorerna fungera i många olika typer av installationer hos många olika kunder.

"Personligen gillar jag den kreativa miljön på Scania och att arbeta med många likasinnade som delar mitt tekniska intresse" /Pål Axelsson, designingenjör på Scania.

– För att uppnå emissionsnivåerna i industrimotorerna behövde vi hitta ett sätt att mäta luftmängd utan att göra avkall på våra motorers möjlighet att passa i olika installationer, säger Pål Axelsson.

Lösningen på problemet blev en modul som minimerar strömningsvariationerna från kundernas luftsystem innan mätningen sker. Att det var en separat enhet var viktigt för att ge flexibilitet för kunderna.

– Man kan säga att vi går in och ger luftflödet vissa kända förutsättningar som vi sedan kan mäta oavsett vilka anpassningar kunden gör i installationen i övrigt. Utmaningen låg i att skapa en liten kompakt enhet som ger stabila mätvärden.

Pål Axelsson gillar att Scania ger möjlighet och uppmuntrar medarbetarna att försöka lösa olika problem och testa nya vägar. Det passar honom som gillar att fördjupa sig i olika problem.

– Det är viktigt att uppmärksamma innovationer. Det blir en extra motivation som också bidrar till engagemanget. Personligen gillar jag den kreativa miljön på Scania och att arbeta med många likasinnade som delar mitt tekniska intresse, säger Pål Axelsson.

Det årliga uppfinnarpartyt är en tradition som sträcker sig mer än femton år tillbaka i tiden. Det är företagets sätt att uppmärksamma medarbetarna och visa uppskattning för ett arbete som betyder väldigt mycket för Scania, enligt Scanias patentchef Stina Sjögren Paulsson.

– Det är fantastiskt roligt att så många av Scanias patentansökningar faktiskt beviljas. Det är egentligen inget självändamål, men jag tycker det visar vilken innovationsförmåga som finns inom företaget, säger Stina.

Under kvällen deltog också Scanias tidigare vd Leif Östling som gjorde en tillbakablick på Scanias resa från 70-talets standardiserade produktutbud till dagens kundanpassade fordon, som han menar är Scanias styrka. Den täta dialogen med kunderna, tillsammans med företagskulturen och viljan att arbeta tvärfunktionellt, tror han är Scanias vinnarkoncept även i framtiden.

Fakta: Årlig belöning för patent

De Scaniamedarbetare som beviljats ett patent uppmärksammas varje år för sina uppfinningar. I år samlades medarbetarna bakom de 203 patent som godkändes under 2015. De tog emot varsin patentplakett av Scanias forsknings- och utvecklingschef Claes Erixon. Ytterligare tio patent som haft stor betydelse för Scania fick ett särskilt erkännande under kvällen och uppfinnarna tilldelades en extra ekonomisk belöning. Den som varit delaktig i flest beviljade patent i år är Assad Alam på Common Vehicle Applications, med hela 15 patent.