Science Week

ON THE WAY TO AUTOMATED HEAVY-VEHICLE PLATOONING

On the way to Automated Heavy-Vehicle Platooning

Transportindustrin står inför stora utmaningar då både efterfrågan till transport och bränslepriserna stadigt ökar samtidigt som miljöpåverkan drastiskt måste minskas. Tunga fordonståg (Eng. Platooning) är en lovande teknik som en del till att uppnå hållbara transportlösningar.  Genom att automatiskt styra varje fordon till att kunna köra på ett kort avstånd till framförvarande fordon kan vi effektivt sänka bränsleförbrukningen, stress som föraren upplever, avgaser och förbättra trafikflödet. Under denna presentation kommer vi att prata om hur vi löst utmaningarna som dykt upp under framtagandet av autonoma fordonståg samt kvarstående utmaningar.

Var och När?

Plats: Scania, Hörsal Byggnad 260, Verkstadsvägen 11, 151 38 Södertälje

Datum och tid: Ons 31/1, 08.00–09.00

Målgrupp: Näringsliv, Teknik- och innovationsintresserade

Övrigt: Begränsat antal platser, 85 st

Arrangör: Scania

Medverkande: Assad Alam, Ph. D., Scania

Anmälan