Nytt samarbete om personal mellan Scania och Försvarsmakten

Samarbetet utgår från en långsiktig personalförsörjning. Försvarsmakten kommer att underlätta Scanias rekrytering av personal med erfarenheter från Försvarsmakten samtidigt som Scania ska underlätta för sina anställda att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten.

Genom avsiktsförklaringen – som undertecknades den 26 september -  har man inlett ett samarbete som omfattar hel- och deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. För Scanias del erbjuder man till en början fyra konkreta karriärinriktningar: linjechefer, ingenjörer, tekniker och mekaniker i Södertälje, Oskarshamn och Luleå.

– För Scanias långsiktiga kompetensförsörjning är det viktigt att på olika sätt möta såväl yrkesverksamma som studenter. Detta samarbete gör det möjligt för Scania att få tillgång till mycket skarp kompetens inom Försvarsmakten, som efter avtalad tjänstgöringstid söker nya spännande uppdrag och utmaningar, säger Kent Conradsson, personaldirektör på Scania.

"För Scanias långsiktiga kompetensförsörjning är det viktigt att på olika sätt möta såväl yrkesverksamma som studenter. "

Kent Conradsson

personaldirektör på Scania

I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Scania.

– Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Scania, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.