NYA SENIORA EXPERTER TAR PLATS

Rollen som senior är den högsta i teknikkarriären. Ett alternativ till att bli chef och där kompetensen behålls inom Scania. För andra året i rad uppmärksammas fem ingenjörer inom Produktion och Logistik som tar steget mot toppen.

Lina Ankargren, Head of Engineering Transmission Manufacturing, har inte mindre än två nyutnämnda seniorer i sin organisation. En av dem är Stefan You, som Lina jobbat med ända sedan Stefan var i början av sin karriär. Ett kontinuerligt arbete, där de tillsammans har hittat rätt utmaningar och arbetsuppgifter som har gett Stefan möjlighet att ta sig hela vägen till högsta nivån i tekniktrappan.

– Om vi inte hade utvecklat denna karriärväg, som stimulerar teknisk kompetens och kunnande, hade vi inte kunna utveckla produkter och arbetssätt på det sätt vi nu gör. Det är kompetensen som ger oss övertaget. Utan denna bas hade det inte varit möjligt att göra vårt jobb.

Transmission behöver en djup teknisk kompetens och att Stefan You skulle ta detta steg var ett gemensamt beslut.

– Förväntansbilden på mig utvecklas i och med utnämningen, säger han. Det är inte bara en titel utan det kräver också en stor arbetsinsats.

Det kan handla om att ta uppdrag utanför den egna enheten, eller att delta i forskningsprojekt och andra studier. Sådant som kanske inte gynnar den egna organisationen idag men som är viktigt för Scania på sikt.

Omvända chefsroller

Den andra nyutnämnda senioren Ulf Bjarre, var i sin tur den som anställde Lina Ankargren för drygt tio ar sedan. Att hon nu är hans chef är inget som stör någon av dem.

– Han tar ett ledarskap inom sitt teknikområde.

Ulf har också varit en av dem som utvecklat teknikkarriären, så för honom blir utmärkelsen i mångt och mycket av dubbel betydelse – dels för hans egen expertkompetens och dels för det arbete han lagt ner på att få till denna karriärväg.

För Lina Ankargren finns det också en annan positiv sida av utnämningarna.

– Våra andra medarbetare får fina förebilder som finns och syns i vår dagliga verksamhet. Det är lätt för nyanställda och andra ingenjörer att vända sig till vara experter.

Tidigare fanns det en lokal teknikertrappa. Den hade lika många steg som dagens fyra, men var inte lika väldefinierad.

– Jag är otroligt glad att vi kommit så här långt. Nu är den en erkänd karriärväg och att flytta sig uppåt på stegen likställs med en befordran.

Många har också lagt 20-30 år på att bygga sin kompetens och att ta ett kliv uppåt i trappan är som en befordran och motsvarar också en annan rollbeskrivning än tidigare. På det här sättet slår man vakt om produktionsteknisk kompetens. Genom tydliga kriterier för vad man behöver uppnå för de olika nivåerna skapas också motivation i organisationen.

Sprider glädje

Utvecklingen har gått snabbt och det märks tydligt att det är stort även hos medarbetarna som ofta lägger ut nyheten om att de klivit upp ett steg i sociala medier.

– Den glädje det sprider med gratulationer som strömmar in från kollegor är fantastisk.