Nya intelligenta tjänster hos Scania

Från ett tillverkande industriföretag till att erbjuda hållbara, kompletta transportlösningar, så lyder Scanias framtidsstrategi. Med intelligenta tjänster för transportsektorn, där det uppkopplade fordonet står i centrum, kommer Scania inte bara kunna erbjuda sina kunder optimerade transportlösningar, utan också minska miljöpåverkan. Det är en win-win-situation, säger Jesper Lovendal, ledare för funktionen Connected Services IT på Scania IT.

Nu utvecklar Scania nya intelligenta tjänster för transportsektorn. Med dagens teknologi hämtas driftdata från fordonen som sedan kan kombineras med andra datakällor för att få fram information som kan användas inom alla typer av områden, exempelvis transportoptimering.

Värdedull information

– Vi använder insamlad information för att leverera nya tjänster och skapa optimerade fordonskonfigurationer vid försäljning av nya fordon. Nu vet vi precis hur kunden kör sitt fordon och vad som blir den ultimata transportlösningen vid det nya köpet. Det går att se hastighet, last och behov, säger Dick Lyhammar, ledare för funktionen Prospecting & Quotation IT på Scania IT och fortsätter:

– Ett fordon kostar mycket att äga och därför gäller det att nyttja det på bästa sätt. Vi kan hjälpa kunden använda sitt fordon optimalt utifrån kundens egna verksamhet. Exempelvis kan vi utifrån informationen se hur förarna kör och med hjälp av detta coacha dem att köra mer kostnadseffektivt och samtidigt minska miljöpåverkan. Ju mer last det går att transportera på mindre bränslemängd desto bättre är det för miljön.

200 000 upkopplade fordon

Teknologin kring det uppkopplade fordonet har funnits i över tio år, och befinner sig nu i en transformation. Tidigare tjänster har kretsat mycket kring positionering och fordonsuppföljning, men i dag ser Scania istället en rad nya intelligenta tjänster växa fram som breddar möjligheterna enormt för både Scania och deras kunder. I dag har Scania cirka 200 000 uppkopplade fordon, och inom kort kommer alla Scanias nya fordon att vara helt uppkopplade.

– Det uppkopplade fordonet kommer stå i centrum för vart Scania är på väg. Nu kan vi, istället för att sälja ett fordon rakt av, sälja hela tjänster för våra kunders bästa, säger Dick.

Agilt arbetssätt och självorganiserade team

Under 2016 kommer Scania IT ta fram nya metoder för att snabbare och bättre leverera lösningar som stämmer överens med verksamhetens behov och krav. Enligt Jesper och Dick handlar den stora omställningen på Scania IT om att gå från ett gammalt arbetssätt till ett nytt agilt arbetssätt, när det kommer till att ta fram nya lösningar.

– De gamla metoderna har visat sig fungera dåligt när det gäller att göra IT-lösningar. Nu sätter vi ihop agila självorganiserade team som planerar sitt eget arbete, fattar egna beslut och tar ett gemensamt ansvar för sina leveranser. Förut försökte man ofta bygga någonting helt klart över en längre tid, cirka ett till två år. Nu har vi istället valt att leverera någonting nytt varje vecka, som vi sedan får återkoppling på, säger Dick och Jesper fortsätter:

– Det här har skapat ett coachande ledarskap som handlar om att motivera och inspirera. Vi vill utnyttja den potential som varje individ besitter till 100 procent och bygga en kultur där det är drivet hos medarbetarna som skapar mervärde.

Integrerade med verksamheten

Något som är grundläggande i det nya agila systemet är närheten till verksamheten, berättar Jesper och Dick.

– Att individer och team förstår verksamheten fullt ut är otroligt viktigt. Nu sitter vi integrerade med verksamheten och produktägarna sitter tillsammans med teamen. Istället för att endast göra leveranser så kan vi nu vara med och utveckla affären med hjälp av IT. Ju närmare man kan komma varandra som utvecklingsorganisation, desto bättre blir det, säger Jesper.

– Det handlar om att lita på individer, nätverka och ta bort allt det som hindrar människor från att göra ett bra arbete, avslutar Dick.