Ny (förbättrad) tjänst förenklar resandet för Scanias anställda i Södertälje

Planera jobbresan med pendelbussen till och från Stockholm city och Liljeholmen, få koll på de små turbussarna som trafikerar Scanias campus eller leta upp närmsta lediga elcykel. I början av maj lanseras Scania Go, en tjänst som ska underlätta resandet för Scania-anställda och fungera som plattform för att testa nya affärsområden.

Marie Ljungberg är projektledare för Sustainable Mobility Service Södertälje,

- Projektet kom till av två anledningar, berättar Marie. Det handlar om att modernisera transportsystemet för de anställda i Södertälje, där det är många som pendlar, det är ont om parkeringsplatser och för få som nyttjar turbussarna som kör i tre rutter inom området idag. Dessutom såg Scania en möjlighet att testa nya affärsområden.

­Projektet har pågått i ett års tid och lanseringen av Scania Go är en viktig milstolpe.

- Scania i Södertälje är som en ministad med många som pendlar och förflyttar sig internt under dagen. Därför är det perfekt att testa Scania Go på oss Scaniaanställda i Södertälje, för att se om vi kan skapa ett bra system som vi sedan kan paketera och sälja vidare, säger Marie Ljungberg.

Det Scania gör med sin egen kollektivtrafik kan nämligen ses som ett pilotprojekt för framtida smarta transporter i städer eller hos andra stora företag med liknande utmaningar.

Två externa parter har varit involverade i projektet förutom Scania: KTH Kungliga Tekniska Högskolan som studerar effekterna av system som Scania Go, och Veridict som är ansvariga för byggandet av back-end systemet. Projektet har fått finansiell support från Vinnova, genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

I den första versionen, som lanseras i maj, är det till stor del redan befintlig trafik vi kommer att se. Minibussarna är uppkopplade och sammankopplade med Scanias pendlarbuss, som avgår från T-centralen och Liljeholmen i Stockholm, liksom Scanias interntaxitjänst. Men även elcyklar blir nu en del av Scania Go. Tanken finns också att på sikt bygga på med flera transportslag och tjänster.

Erik Bernhardsson, chef över Mark och Transport där turbussarna ingår, är övertygad om att Scania Go kommer underlätta för resenärerna.
- Genom att använda Scania Go blir det betydligt enklare för oss anställda att planera våra resor och vi kan se tidtabellerna direkt i den app som ingår i tjänsten, säger han.