När över 1000 ska ner till 26

Hur går det till när 1 200 traineeansökningar blir till 26 personer som får chansen? Vad händer med de övriga?

Jonny Kelly och Rosa Granath från rekryteringscenter har varit engagerade i ansökningsprocessen för årets traineer sedan i höstas. Den här gången har de använt ett nytt, molnbaserat rekryteringsverktyg.

– Det är användarvänligt och tillgängligt via mobiltelefonen, säger Rosa Granath, traineesamordnare som också sitter med i Forum Team Trainee, där allt som rör traineer behandlas fortlöpande.

Grundläggande krav

Årets 1 200 ansökningar gallras automatiskt efter vissa parametrar. De som går vidare i första urvalet har en färsk examen, det vill säga från 2016 eller 2017.

– Det är ett introduktionsprogram och då vill vi inte att man hunnit skaffa sig så mycket arbetslivserfarenhet, säger Rosa Granath.

Att vara student på mastersnivå, som civilingenjör eller civilekonom är ett krav. Något som premieras är en anknytning till Sverige, att studenten kanske gör sitt utbytesår här.

– Så att de vet vad de ger sig in på, säger Jonny Kelly.

Däremot har språkkrav för svenska tagits bort, det räcker med att kunna engelska.

Webbaserade tester

Efter gallringen utifrån grundkraven får de sökande ett test som bedömer deras logiska och analytiska förmåga.

– Vi sätter en nivå som behöver uppnås för att veta att de som godkänns kommer att prestera som förväntat i framtiden, säger Rosa Granath.

Ungefär 60 procent av dem som sökt tar sig vidare till testet.

Tidigare sköttes urvalet genom att ansvariga för rekryteringen av traineer läste en stor mängd cv:n och gjorde telefonintervjuer.

– Processen är bättre nu, den är säkrare och mer objektiv, fortsätter Rosa Granath.

Söker ledarpotential

Nästa steg är en personlighetsanalys och det finns även här en fastställd nivå på kriterier som behöver vara uppfyllda för att gå vidare till intervjuerna.

– I år har vi varit tydliga med att vi vill hitta ledarpotential, säger Jonny Kelly.

Det finns olika typer av ledarskap och i nästa steg matchas profiler till ett område, som affärsorienterat ledarskap, eller ett som är inriktat mot utveckling eller personal.

För att få rätt person på rätt plats får erkänt duktiga ledare på Scania göra ett antal tester som används som referensinformation.

– Vi kastar inte tärning utan baserar vårt urval på ytterst kompetenta personers bakgrund.

Det är fem gånger så många som antalet traineeplatser som kallas till intervju. Den processen tar en vecka från morgon till kväll. Alla intervjurum är upptagna.

– Det ger enormt mycket energi. Alla som kommer hit är vakna och hungriga och uppskattar blandningen av samtal och föreläsningar från tidigare traineer.

Här får de sökande all information och det är en stor mängd personer på plats vars enda uppgift är att se till att de har det bra under besöket.

– De ska känna sig nöjda när de går härifrån, säger Jonny Kelly.

När det sista urvalet görs skickas de mest lovande studenterna till respektive del av organisationen som med stöd från rekryteringscenter fattar det slutliga beslutet.

– Det är respekt för individen, att de som behöver traineen i sin verksamhet kompletterar vår bedömning med sin egen som en sista pusselbit.

Tar tillvara på fler än traineer

De personer som inte får en traineeplats i Södertälje kan bli aktuella för Oskarshamn eller Luleå. Många får också en fast anställning.

– Våren är skördetid för oss. Vi har vakanser och skolorna har inte slutat. Vi får in många väldigt kompetenta människor, säger Jonny Kelly. Rosa Granath håller med:

– Vi har split vision och tar tillvara på många fler än de som tillsätts i traineeprogrammet.

Trainee på Scania

Scania Global Champion Trainee Program ger dig en unik start på karriären och alla möjligheter att utvecklas till en nyckelperson i vår globala organisation. 

Programmets olika inriktningar speglar Scanias verksamhetsområden och ger ett helhetsperspektiv över så väl Scanias som Volkswagen Truck & Bus.

Läs mer