Metoden som leder dig rätt i karriären

Tänk om du kunde se din karriär framför dig, steg för steg. Och tänk om du visste exakt vad du behövde göra för att ta de stegen, ända fram till ditt drömjobb.

Som ingenjör på Scania kan du det.

– Det blir verkligen tydligt vad man behöver uppnå för att ta sig vidare i karriären, säger Nicklas Höglund.

Scania jobbar med en modell som kallas Teknikerkarriären/Technical development path, vilket är en kompetensklassning från Nybörjare till Senior. Detaljerat beskrivs vilken kompetens och erfarenhet – men också attityd – som krävs för att kliva vidare till nästa steg.

Kompetensklassningen har fem steg:

Nivå 0: Lär sig jobbet. Nyanställd.

Nivå 1: Etablerad. Känner till och kan verka i sin yrkesroll.

Nivå 2: Etablerad och erfaren. Har djup kunskap och erfarenhet inom sin yrkesroll.

Nivå 3: Specialist. Utvecklar inom sitt specialistområde.

Nivå 4: Senior. Är en auktoritet och efterfrågad för sin kompetens. Utvecklar och tränar andra.

Tre personer som befinner sig i Teknikerkarriären på Scania är Maja Truedsson, Malin Säker och Nicklas Höglund.

 

Maja Truedsson är 26 år och har just klivit in på Nivå 0. Hon pluggade industriell ekonomi i Växjö och gjorde sin master i Linköping. Hon har tidigare sommarjobbat som montör på Scania i Oskarshamn och gått Scanias studentprogram i Oskarshamn. Sedan ett halvår tillbaka jobbar hon i Södertälje som produktionstekniker för Scanias hybridväxellådsmontering.

Malin Säker, 28 år, har jobbat på Scania i fyra år och har nått Nivå 1. Hon har en examen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Resan på Scania började som produktionstekniker, därefter projekttekniker och sedan till hennes nuvarande roll som projektledare. Hon jobbar med ett projekt där nya produkter ska tas i produktion tillsammans med övriga företag inom TRATON GROUP.

Nicklas Höglund, 36 år, har även han pluggat i Linköping. Han har jobbat på Scania i åtta år och befinner sig på Nivå 2. Första rollen på Scania var som produktionstekniker. Med tiden blev projekten allt större och han började jobba med utvecklingsprojekt. Nu är han i en grupp som heter Advanced Engineering, som bland annat jobbar med framtida tekniska monteringskoncept, utveckla specialistkunskap och elektrifiering för hållbara transportlösningar..

 

Malin Säker, Nicklas Höglund och Maja Truedsson

Konceptet Teknikerkarriären skapar förstås en tydlighet för företaget och gör det lättare att sätta rätt person på rätt tjänst, eftersom en persons kompetens kan bedömas på ett sätt som både är objektivt och enligt en standard. Teknikerkarriären skapar också möjlighet för Scania och individer att utveckla den tekniska kompetens som behövs för att långsiktigt utveckla Scanias produktion i den föränderliga värld som företaget befinner sig i.

Samtidigt skapar Teknikerkarriären en tydlighet för den anställda, det är alla tre överens om.

– Det ger ett väldigt bra stöd i planerings- och utvecklingssamtal som man har kontinuerligt med sin chef. Då brukar man titta i den här matrisen och se hur man ligger till, vilka delsteg man har uppfyllt och vad man vill fokusera på här näst. Det blir verkligen tydligt vad man behöver uppnå för att ta sig vidare i karriären, säger Nicklas Höglund.

Även nyanställda Maja Truedsson tycker att Teknikerkarriären gör vägen framåt mer klar.

– Det är ett bra sätt för mig som ny att se vilken väg jag kan gå och att jag kan diskutera det med min chef.

Malin Säker lyfter också fram tydligheten som systemets styrka:

– Det blir tydligt dels vad företaget värderar i rollen, dels vilka möjligheter som finns inom teknikområdet – du kan se om möjligheterna som finns här känns rätt för dig.

Hon lyfter även fram en annan fördel:

– Det funkar bra som feedbackmodell, inte bara vart det kan ta en i karriären utan också för att lyfta fram mina styrkor och vilka delar jag behöver jobba mer på.

De kan ta många år att kliva från en nivå till nästa. Men eftersom varje nivå har så många delmål finns det alltid en ny utmaning att sikta på.

– Det tar tid att komma till nästa steg. Jag vet att jag inte är där än, men jag kan se tillbaka på var jag var för ett år sedan och få bekräftat att jag går åt rätt håll, säger Maja Truedsson.