MEDVETET MINDRE ENERGISLÖSERI

Att släcka lampor är ett sätt att spara energi, men det finns så många fler saker som går att göra. Detta vet Anders Svensson, energi- och utvecklingsingenjör, allt om.

Därför är det också han som leder utbildningen "energikaizen" (kaizen är det japanska ordet för förbättring) för att öka medvetenheten om hur alla kan göra sitt för att spara el. Inte bara på jobbet har det visat sig.

– Flera deltagare har sagt att de också har börjat se energislöserier på hemmaplan, säger Anders Svensson.

Det kan handla om allt från att släcka lampor i rum man inte vistas i, till att vara mer effektiv i köket – när vattnet kokar ska pastan i, när ugnen är varm ska plåten in direkt.

Energi en bra indikator

Definitionen är att allt som rör sig, låter eller lyser och inte samtidigt skapar värde för produktionen är energislöseri. Idag är det ett hundratal som har kunskap att se energislöseri på jobbet – eller har energislöseriglasögon – en egenskap som utvecklas genom Anders utbildning.

– I grunden handlar det om kärnvärdet att eliminera slöserier, och energi har visat sig vara en väldigt bra indikator för att identifiera slöserier. Allt eftersom vi utbildar i metoden kommer fler få kunskap. Drömmen vore att alla Scanias anställda vet vilka energislöserier som finns på deras arbetsplats och hur de kan agera för att få bort dem.

Tidigare har det inte varit lika stort fokus på energifrågan som det är idag, och det är Produktion och Logistik som står för den största efterfrågan. Varje PRU (production unit) har fått utbildning i energikaizen och har ett antal som är ansvariga för att fortsätta lära ut. I många fall följer man sedan upp resultaten på bildskärmar som visar helgens slöserinivå samt aktuell energiåtgång under produktionstid.

– Det blir väldigt tydligt med ett grönt normalläge och sedan via gult ner till rött. Det går sedan att se en trend över tid. Stänger vi av maskinerna rätt? Mycket går att åtgärda.

Efterfrågan av resultat och uppföljning av energieffektiviserande aktiviteter är också grunden till att få önskad effekt.

100 procent fossilfri

Det finns flera mål när det kommer till miljö och energi i allmänhet på Scania, som att den elektricitet som användes ska vara 100 procent fossilfri i framtiden. När det gäller energianvändningen är målet att minska med 33 procent per producerat fordon.

– Alla har en viktig roll i detta arbete och kan bidra, ofta mer än vad de tror. På vissa ställen kan det handla om tekniska åtgärder, exempelvis att torka komponenter med högtrycksfläktar istället för tryckluft, medan man släcker lampor på kontoren. Allt eftersom vi lär oss mer vågar vi också ifrågasätta våra heliga kor. Den största effekten återstår fortfarande, spår Anders Svensson.

Förutom att leta slöserier under produktionstid ska man även i energikaizen göra en nattvandring. Detta är en ögonöppnare för många, eftersom energislöseriet är inte alltid tydligt under dagen med alla maskiner igång och den ljudnivå det ibland innebär. Ett tryckluftsläckage som försvinner i bruset på dagen hörs lättare på natten.

– Vi brukar se runt 30 avvikelser på 1,5 timmes promenad i en byggnad. Det är väl investerad tid.

När en PRU är hårt belastad från många håll kan det ibland vara svårt att göra plats för ökad energimedvetenhet. Anders Svensson känner dock högsta ledningens stöd i frågan, vilket underlättar. Han beskriver sig själv som lite av en hybrid – som både ingenjör och med en examen i Quality Management – och ser hur effektivt det är när olika expertiser möts under en energikaizen.

– Tiden är förbi när en person visste allt. Det är när olika kompetensområden möts som det händer häftiga saker. Det är då vi lär oss mest.

Allt eftersom fler går energikaizen-utbildningen kommer också slöserijakten att ta fart med fler kloka idéer, både på jobbet och hemma.