Matchad med mentor

Plattformen XLR8 ger chans att vidga sitt nätverk och inspireras av andra. Nu har ett mentorsprogram startats. – Responsen har varit enorm och att chefer i olika delar av organisationen uppmärksammar vårt initiativ känns fantastiskt, säger Diana Guirguis Karim, medlem i XLR8 Women Network.

Josefine Lindh är civilingenjör i Industriell Ekonomi och har jobbat fem år på Scania, nu som Area Manager inom Connected Services and Solutions. Hon matchades som adept till Daniel Wedberg, chef för Corporate Management & Venture Business, efter att ha svarat på frågor om allt från hur hon lär sig bäst till var hon ser sig själv karriärmässigt om fem år.

– Jag vill få nya idéer och nya sätt att tänka. 

Josefine Lindh och Daniel Wedberg ser fram emot ett år där båda får chans att utvecklas.

Poängen med ett mentorskap är att hjälpa varandra framåt i med- och motgång. Totalt har 36 par matchats ihop till programmet som löper över ett års tid och tanken är att adepten och mentorn hittar en plattform för ett utbyte som är givande för båda parter.

– Tack vare XLR8 tas ett samlat grepp och en strukturerad matchning som gör mentorprogrammet tillgängligt för en bredare skara, säger Nina Falkstrand, chef för HR inom Sales and Marketing.

Viktigt med mångfald och inkludering

För Daniel Wedberg var det självklart att engagera sig. Han tror på satsningen med  mångfald och inkludering och att det är balans mellan män och kvinnor på alla nivåer. Det är självklart att det ska vara en jämn fördelning mellan könen.

– Här har Scania en resa att göra. Vi behöver agera på fördelningen av kvinnor och män, jag är övertygad om att det drar med sig andra frågor inom mångfald. XLR8 bidrar positivt i den riktningen. De har mitt fulla stöd!

Bådas utveckling i fokus

Förutom samtalsämnen som framtid och karriär, liksom hur man hittar balans och mår bra på vägen tror Daniel Wedberg på ett givande samarbete med Josefine Lindh:

– Bådas utveckling står i fokus. Jag hoppas att vi kan utmana och inspirera varandra i vårt sätt att tänka och utbyta kunskap och erfarenheteter. Först ligger fokus kring våra drivkrafter. Vad tror vi på? Vad tar fram det bästa ur oss?

Han räknar med att pröva olika tankar på Josefine Lindh och hoppas på en bra grund med öppenhet och förtroende.

– Har man det blir mentorskapet win-win.

Josefine Lindh håller med:

– Hur mycket vi får ut av mentorskapet beror på vad vi är villiga att skicka in. Det är som livet i stort - man måste våga för att vinna!

Tips för ett lyckat mentorskap

Någon som tycker det är välinvesterad tid att vara mentor och även själv har erfarenhet är Johan Winther, chef på Operational Presales and Projects. Hans bästa tips för ett lyckat mentorskap är att dels diskutera utifrån erfarenhet på en mer filosofisk nivå om till exempel ledarskap, men också ge adepten uppgifter för att ha en bra utgångspunkt till nästa möte.

– Det ska alltid finnas utrymme för spontana frågor. Men det är viktigt att inte ge direkta svar, utan uppmuntra till andra infallsvinklar på problem.

Oavsett hur ofta man väljer att träffas bör den tiden enbart vara för att prata. Att lägga mötet över lunchen har visat sig vara mindre produktivt.

– Att få delta och bidra till en annan människas utveckling och att se någon annan växa samtidigt som man själv växer som människa är det stora, säger Daniel Wedberg.