Mångfald på riktigt

Efter att under ett decennium ha bott tillsammans med 700 svenska familjer vet Mary Juusela att det är vid köksbordet värderingarna sätts. Hon har startat Lika Olika-metoden för att skapa tolerans för olikheter och under hösten kommer hon att tillsammans med Scaniamedarbetare besöka fyra skolor i Södertälje för att möta barn, föräldrar och personal.

Mary Juusela har träffat barn i alla åldrar – från förskolebarn till högskolestudenter och vet att grunden till deras fördomar, attityder och värderingar hämtas hemma vid köksbordet.

– Individer är en del av en familj och familjer påverkar samhället, det formar vi tillsammans. Det barnen hör blir deras åsikt, det är viktigt att veta det och ta ansvar där det går att göra skillnad.

Scania är en stor del av Södertälje, med många medarbetare boende i kommunen. Genom samarbetet med Lika Olika vill Scania verka lokalt och främja tolerans, mångfald och inklundering och där är skolan en bra utgångspunkt.

Mary Juusela, Lika Olika samarbetar med Scania.

Leda vägen

"Det barnen hör blir deras åsikt, det är viktigt att veta det och ta ansvar där det går att göra skillnad."

Mary Juusela

Grundare av Lika Olika-metoden

Mångfald i verkligheten

Att jobba med Lika Olika är ett sätt att visa att mångfald inte bara är ett ord som finns i Scanias vision utan något som omsätts till verklighet. Det är också en del av CSR-arbetet.

– Rent praktiskt kommer vi att intervjua eleverna om hur det känns att komma till skolan, säger Mary. Kan de vara sig själva eller behöver de gömma sig i en roll?

Vuxna har ansvar

Arbetet fortsätter med en temadag på skolan där elever och lärare tillsammans med Scaniamedarbetare arbetar med fall som behandlar olika situationer. Det handlar om att vuxna har ansvar att leda vägen för nästa generation och våga säga stopp om något är fel.

Mary är själv adopterad från Indien och fick i förskolan erfara hur ett annat barns värderingar ändrade hela hennes världsbild och där pedagogerna stod handfallna.

– Jag såg kompisarna och omgivningen med nya ögon och reducerades med ens till att vara en hudfärg, inte en människa.

Lokalt engagemang viktigt

Där och då såg hon vilka konsekvenser de vuxnas brist på stöd orsakar. Det är en av anledningarna till att Lika Olika startades och eftersom värderingarna från familjen tas med in i skolan och sedan vidare ut i arbetslivet är ett lokalt engagemang från företag viktigt. Om barnen och ungdomarna syns och får vidgat perspektiv hjälper det.

– Den som inte inkluderas i gemenskapen kan heller inte få fram sin fulla potential. Så pass grundläggande är behovet av att få vara med.

Läs mer

Läs mer om Lika Olika-metoden och Mary Juuselas arbete via länken nedan. Nu i höst drar arbetet på skolorna igång i Södertälje och du kommer kunna läse mer om detta lägre fram.

Lika Olika