Mångfald deluxe i Södertälje

Scania är en stor del av Södertälje och har många medarbetare – och blivande medarbetare – som bor i kommunen. Samarbetet med Lika Olika har pågått sedan i våras och arbetet med att verka lokalt för att skapa tolerans för olikheter fortskrider.

Scania är en stor del av Södertälje och har många medarbetare – och blivande medarbetare – som bor i kommunen. Samarbetet med Lika Olika har pågått sedan i våras och arbetet med att verka lokalt för att skapa tolerans för olikheter fortskrider.

Mary Juusela, som är grundare av Lika Olika, har nu börjat besöka skolor tillsammans med några av de anställda som anmält intresse att vara med. En av dem är Marie Nilsson, löneadministratör.

– Många lever i en skyddad värld och det är nyttigt att komma ut och se verkligheten. Marys föredrag berörde mig och jag kände att jag också kan göra något.

Arbetet på skolorna består av temadagar och såväl föräldrar, lärare som barn är engagerade. Scaniaarbetarna får här möjlighet att finnas till hands som vuxna och verka lokalt för mångfald och inkludering.

– Vi anpassar aktiviteterna efter barnens ålder, så att de får chans att tänka till kring sina fördomar, attityder och värderingar, säger Mary Juusela.

 

Charlotte Waltersson-Fredin, Mary Juusela, Deogracious Piero-Mukisa
Charlotte Waltersson-Fredin - rektor, Mary Juusela - grundare Lika Olika och Deogracious Piero-Mukisa - kurator

Hon har upptäckt att i skolan är det i det närmaste extremt andra normer som gäller – det är andra koder beroende på vilken kultur eleverna härstammar ifrån. Under en förstudie har Mary Juusela intervjuat eleverna kring hur de upplever att de kan bete sig. Går det att vara sig själv eller behöver de låtsas vara någon annan för att accepteras?

– Många placerar varandra i olika kategorier och fördomarna flödar.

Arbetet i skolorna är både spännande och svårt, där det finns möjlighet till proaktiva insatser bland de yngre barnen och samtidigt se till att de äldre tar till sig rollen som förebilder, menar Mary Juusela. Lika Olika är en del av CSR-arbetet på Scania och ett sätt att omsätta den mångfald och inkludering som finns i företagets vision i praktiken.

– Det kan vara svårt att vara delaktig i skolans värld utan att läraren upplever att man inkräktar. Jag har själv barn och vill vara med nu när jag får chansen, säger Marie Nilsson, som ser fram emot att det ska bli hennes tur att vara med vid en temadag. För hennes del blir det Soldalaskolan under våren, när arbetet med Lika Olika fortsätter för mångfald och inkludering.

– Jag tycker precis så. Alla ska få vara med – ingen ska vara utanför.

Skolor som får besök

Skolor i Södertälje som besöks av Scaniamedarbetare och Lika Olika:

Wasaskolan

Hölöskolan

Soldalaskolan

S:ta Ragnhildgymnasiet