Kulan – globen på Scania

Kulan, även kallad Oljebollen, är ett känt landmärke vid Scaniatorget i Södertälje. Den sfäriska stålcisternen byggdes 1957 och arkitekten var Anders Berg. Cirka 30 år senare ritade hans son Svante världens största sfäriska byggnad – Globen i Stockholm.

Den byggdes för att förvara eldningsolja som användes i det värmeverk som då låg bredvid. Olja som värmekälla blev modernt på 1950- och 1960-talen, då den ersatte det betydligt smutsigare kolet. Ända fram till för något tiotal år sedan användes cisternen som ett beredskapslager för olja, om det skulle bli kristider. Numera har Scania i likhet med så gott som alla andra svenska industrier inte längre något beredskapslager för olja. Efter att under en tid ha tjänat som mellanlager för använt smörjmedel och andra spilloljor innan de togs till destruktion är Kulan numera pensionerad, men får finnas kvar trots att den inte används längre.

”Gudrun” gick hårt åt Kulan

Stormen Gudrun som drog fram över Sverige 2005 kunde ha inneburit slutet för Kulan. Nästan alla metallplåtar som täckte byggnaden slets loss av de hårda vindarna.

Men dåvarande fastighetschefen Nils-Henric Eriksson var fast besluten att Kulan skulle vara kvar. Kulan fick ny metallplåt och återställdes i sin tidigare glans, berättar Raul Fernandez, Visits and events coordinator på Scania.

Den sfäriska ståltanken byggdes 1957. Arkitekten bakom kulan är Anders Berg.
Den sfäriska ståltanken byggdes 1957. Arkitekten bakom kulan är Anders Berg.

När Kulan byggdes var Anders Berg sedan många år delägare i Zimdals arkitektkontor och han var väl känd på Scania. Året därpå grundade han Anders Berg Arkitektkontor AB. Under de expansiva åren 1960-1975 var Anders Berg och hans firma något av en hovleverantör när det gällde byggnader åt Scania i Södertälje.

In­spi­ra­tion från Afrika

Tillkomsten av Kulan inspirerades av rullbara runda vattencisterner som Anders Berg sett under en resa i Nordafrika.

- När han fick uppdraget att bygga oljecisternen tänkte Anders Berg på de Nordafrikanska vattencisternerna och frågade om Scania kunde tänka sig en rund oljecistern. Kulan liknar onekligen Globen i Stockholm som ritades av Anders son Svante, även han arkitekt på Bergs Arkitektkontor, berättar Raul Fernandez.