Kemikaliejakten pågår varje dag

Inom Scania finns en global kemikalieprocess och standarder för begränsning av farliga ämnen. Runtom på Scania pågår ett dagligt arbete med att minska antalet kemikalier och att byta ut existerande produkter mot sådana som är skonsammare för människa och miljö.

Scania Industrial Maintenances mål är exempelvis att i år rensa antalet kemikalier med fyra procent till årsskiftet. Det har gått bra hittills och i början av maj hade antalet minskats med 6 procent.

– I underhållsverksamheten handlar det oftast om mycket mindre kemikalievolymer än inom produktionen, berättar miljösamordnare Annelie Bjurkull. Men i gengäld har vi flera olika unika kemikalier och vissa kemikalier finns bara hos oss.

Alla kemiska produkter som ska användas inom Scania granskas via införselansökningar med sikte på att de ska ha så liten påverkan på människa och miljö som möjligt. Samtliga produkter ska sedan riskbedömas innan användning får ske. I vissa fall måste särskilda användarinstruktioner tas fram och utbildning genomföras. Till kemiska produkter räknas ”allt som smetar och kletar”, alltså allt ifrån ofarlig handkräm till betydligt farligare lösningsmedel.

Centralt för­teck­na­de

De kemikalier som används inom Scania förtecknas i det centrala Chestersystemet med säkerhetsdatablad och uppgifter om var de används.

Samtidigt pågår alltså en ständig omprövning av de kemiska produkter som används. Scania Industrial Maintenance prioritering är bland annat att fasa ut de kemiska produkter som finns på Scanias ”grå” lista. Dessa får användas i begränsad omfattning men bör så snart som möjligt ersättas av mindre farliga produkter.

– Därefter är vår prioritering att få bort produkter med allergiframkallande innehåll och rensa bort dubbletter. Det finns exempelvis ingen anledning för oss att ha fem olika rostsprejer om vi kan dra ner antalet till två.

Kemiska risker kon­trol­le­ras

En ytterligare utmaning i Scanias verksamhet är att ha kontroll över de kemiska risker som uppstår i samband med arbete, exempelvis svetsning och den svetsrök som då bildas.

– Här arbetar vi aktivt genom utformningen av arbetsplatserna samt den personliga skyddsutrustning som krävs för att skydda medarbetare, berättar Annelie Bjurkull.