IDÉERNAS MAN

Genom sitt arbete med platooning och andra områden inom autonoma transporter kommer Scania-ingenjören Christoffer Norén snart att ha en hel rad patent med sitt namn på.

Det var förra året som Christoffer Norén, utvecklingsingenjör på Scania, kunde fira sitt första patent. Det fick han genom sitt banbrytande forskningsarbete för att hitta strategier för hur lastbilar kan lämna fordonskonvojer på ett bränsle-effektivt sätt.

Hans “förstfödda” patent var naturligtvis speciellt, men med sju patentansökningar i väntan på godkännande har han snart fler patent att se fram emot.  

Utveckling av autonoma lastbilar och bussar

Christoffer utvecklar autonoma lastbilar och bussar, och även tillhörande supportsystem för dessa. Innan han började jobba på Scania 2013 studerade Christoffer teknisk fysik och elektroteknik, och det var genom studierna han fick ett sommarjobb inom Scanias förutveckling och forskning om autonoma transportlösningar. Han gjorde sitt examensarbete där och övergick sedan till att arbeta med avancerade förarstödsystem (ADAS). Nu jobbar Christoffer återigen med forskning och han gillar verkligen sitt jobb.

“Autonoma fordon är fascinerande att jobba med och det är ett område som hela tiden vinner ny mark, säger Christoffer.

patenterad "exitstrategi" för lastbilskonvojer

Det patent Christoffer har fått kommer att vara betydelsefullt vid genomförandet av fullskalig märkesoberoende konvojkörning. I en konvoj med tio lastbilar avgör hans patenterade strategi i vilken fordonsordning lastbilarna ska lämna konvojen.

Strategin bidrar till att avgöra hur man optimalt omarrangerar fordonens ordning och var enskilda fordon ska lämna konvojen beroende på terräng, trafik, väder, vägförhållanden och de enskilda fordonens rutter. Det kan exempelvis leda till att konvojen omorganiseras innan den kommer till en enfilig väg och positionerar det fordon som ska vara först att lämna konvojen längst bak. Detta minimerar störningen när fordonet lämnar konvojen samtidigt som det sparar bränsle.

"Om möjligt så skulle vi maximalt vilja utnyttja den potentiella energin du kan få ut i nedförsbacke, eftersom det här man verkligen kan spara bränsle, säger Christoffer.

Ny teknik GÖR snabbt idéer till verklighet

Forskningen som ligger till grund för hans innovation utfördes 2015 och nuförtiden utvecklar Christoffer de system som kommer att behövas för utökad automation av fordon.

“En av de saker jag verkligen gillar med det här arbetet är att det är kort tid från utveckling till introduktion i produktionen. Givetvis är det lättare när det gäller mjukvara jämfört med hårdvara, eftersom en idé du har tidigt på morgonen då kan prövas och testas redan vid lunchtid.”

Under tiden fortsätter Christoffer Noren att fundera kring nya idéer.

”Det kan hända att du har ett utmanande problem utan någon given lösning,” säger han. ”Sen hittar du plötsligt lösningen, mitt i en kafferast. Det är rätt otroligt egentligen.”