Hur skulle ett elektrifierat Stockholm se ut?

Elektrifiering och framförallt transporternas roll för att nå klimatmålen till 2030 och 2050 är ofta diskuterade och debatterade ämnen.

Elektrifiering och framförallt transporternas roll för att nå klimatmålen till 2030 och 2050 är ofta diskuterade och debatterade ämnen. För att öka vår kunskap och utreda vilka förutsättningar som krävs kring hur ett helt elektrifierat transportsystem i en större stads innerkärna kan se ut, har Scania i samarbete med VW Sverige, Vattenfall och Ellevio, bett WSP att utreda frågan ur ekonomiskt, administrativt och tekniskt perspektiv.

”Vi måste accelerera omställningen till ett transportsystemet som inte är beroende av fossila bränslen. Elektrifiering är en möjlig väg framåt och särskilt lämplig i stadsmiljö. Vi ser denna rapport som ett sätt att öka vår och andras kunskap kring hela eko-systemet kring elektrifiering”, säger Eric Lundh, chef för strategi och business control på Scania Sustainable City Solutions.

Rapporten drar ett antal slutsatser vad gäller tunga fordon, nedan följer ett urval:

 • Om vi ska nå klimatmålen för 2030 respektive 2050 behöver utvecklingen mot ett fossilfritt transportsystem gå snabbare än vad redan genomförda och föreslagna åtgärder kommer leda till.
 • Rapporten visar på en (elektrifiering) av fler möjliga lösningar för ett fossilfritt transportsystem i innerstaden och att det är möjligt att elektrifiera innerstadtrafiken till 2030.
 • Vill man nå en elektrifierad innerstad krävs åtgärder både ur ett ekonomiskt perspektiv (tex skattedifferentiering för fossilfria tunga fordon och elbilspremie) samt administrativt och tekniskt (ladd-infrastruktur och förbud mot att sälja fossila bränslen i innerstaden).
 • Tekniken finns tillgänglig och kommer få större genomslag när den blir kommersiellt konkurrenskraftig (kostnadsparitet med dagens lösningar). Men för att elfordonen ska bli attraktiva krävs också satsningar på elnätet och ladd-infrastrukturen. För de tunga fordonen behövs sannolik en kombination av olika ladd-tekniker såsom depåladdning, ändhållplatsladdning eller hållplatsladdning utefter busslinjen – beroende på kapacitetskrav och sträckans längd. Man bör redan nu tänka på ladd-infrastrukturen och ledningsdragning för denna vid större arbeten i gatumiljön för att minimerar störningar i samband med utbyggnaden av ladd-infrastrukturen.
 • Ett effektivt sätt att  minska utsläpp av avgaser och buller är att öka kapacitet i kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv och tillgänglig så att fler väljer det kollektiva alternativet. Här ser vi att framtida teknik såsom autonomi och olika tjänster som underlättar delande av fordon och transporter drastiskt kan minska kostnaderna för kollektivresandet samt att antalet fordon i staden drastiskt minskar. Dettas öppnar upp för helt nya möjligheter att utnyttja stadsrummet.

”Genom studien har vi velat undersöka möjligheterna att helt ställa om trafiken i Stockholms innerstad till eldrift. Resultatet visar att en omställning är möjlig men också att det krävs krafttag och samverkan mellan alla berörda parter för att komma dit. Samtidigt får vi inte glömma bort att vi redan idag har en i stort sett fossilfri busstrafik i innerstaden och det därför viktigt att man i diskussionen kring fossilfria transporter inte glömmer bort de väl fungerande och kostnadseffektiva alternativ som finns utöver elektrifiering”, säger Lundh.

Elektrifiering och framförallt transporternas roll för att nå klimatmålen till 2030 och 2050 är ofta diskuterade och debatterade ämnen. För att öka vår kunskap och utreda vilka förutsättningar som krävs kring hur ett helt elektrifierat transportsystem i en större stads innerkärna kan se ut, har Scania i samarbete med VW Sverige, Vattenfall och Ellevio, bett WSP att utreda frågan ur ekonomiskt, administrativt och tekniskt perspektiv.

”Vi måste accelerera omställningen till ett transportsystemet som inte är beroende av fossila bränslen. Elektrifiering är en möjlig väg framåt och särskilt lämplig i stadsmiljö. Vi ser denna rapport som ett sätt att öka vår och andras kunskap kring hela eko-systemet kring elektrifiering”, säger Eric Lundh, chef för strategi och business control på Scania Sustainable City Solutions.

Rapporten drar ett antal slutsatser vad gäller tunga fordon, nedan följer ett urval:

 • Om vi ska nå klimatmålen för 2030 respektive 2050 behöver utvecklingen mot ett fossilfritt transportsystem gå snabbare än vad redan genomförda och föreslagna åtgärder kommer leda till.
 • Rapporten visar på en (elektrifiering) av fler möjliga lösningar för ett fossilfritt transportsystem i innerstaden och att det är möjligt att elektrifiera innerstadtrafiken till 2030.
 • Vill man nå en elektrifierad innerstad krävs åtgärder både ur ett ekonomiskt perspektiv (tex skattedifferentiering för fossilfria tunga fordon och elbilspremie) samt administrativt och tekniskt (ladd-infrastruktur och förbud mot att sälja fossila bränslen i innerstaden).
 • Tekniken finns tillgänglig och kommer få större genomslag när den blir kommersiellt konkurrenskraftig (kostnadsparitet med dagens lösningar). Men för att elfordonen ska bli attraktiva krävs också satsningar på elnätet och ladd-infrastrukturen. För de tunga fordonen behövs sannolik en kombination av olika ladd-tekniker såsom depåladdning, ändhållplatsladdning eller hållplatsladdning utefter busslinjen – beroende på kapacitetskrav och sträckans längd. Man bör redan nu tänka på ladd-infrastrukturen och ledningsdragning för denna vid större arbeten i gatumiljön för att minimerar störningar i samband med utbyggnaden av ladd-infrastrukturen.
 • Ett effektivt sätt att  minska utsläpp av avgaser och buller är att öka kapacitet i kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv och tillgänglig så att fler väljer det kollektiva alternativet. Här ser vi att framtida teknik såsom autonomi och olika tjänster som underlättar delande av fordon och transporter drastiskt kan minska kostnaderna för kollektivresandet samt att antalet fordon i staden drastiskt minskar. Dettas öppnar upp för helt nya möjligheter att utnyttja stadsrummet.

 

”Genom studien har vi velat undersöka möjligheterna att helt ställa om trafiken i Stockholms innerstad till eldrift. Resultatet visar att en omställning är möjlig men också att det krävs krafttag och samverkan mellan alla berörda parter för att komma dit. Samtidigt får vi inte glömma bort att vi redan idag har en i stort sett fossilfri busstrafik i innerstaden och det därför viktigt att man i diskussionen kring fossilfria transporter inte glömmer bort de väl fungerande och kostnadseffektiva alternativ som finns utöver elektrifiering”, säger Lundh.Elektrifiering och framförallt transporternas roll för att nå klimatmålen till 2030 och 2050 är ofta diskuterade och debatterade ämnen. För att öka vår kunskap och utreda vilka förutsättningar som krävs kring hur ett helt elektrifierat transportsystem i en större stads innerkärna kan se ut, har Scania i samarbete med VW Sverige, Vattenfall och Ellevio, bett WSP att utreda frågan ur ekonomiskt, administrativt och tekniskt perspektiv.

 

”Vi måste accelerera omställningen till ett transportsystemet som inte är beroende av fossila bränslen. Elektrifiering är en möjlig väg framåt och särskilt lämplig i stadsmiljö. Vi ser denna rapport som ett sätt att öka vår och andras kunskap kring hela eko-systemet kring elektrifiering”, säger Eric Lundh, chef för strategi och business control på Scania Sustainable City Solutions.

Rapporten drar ett antal slutsatser vad gäller tunga fordon, nedan följer ett urval:

 • Om vi ska nå klimatmålen för 2030 respektive 2050 behöver utvecklingen mot ett fossilfritt transportsystem gå snabbare än vad redan genomförda och föreslagna åtgärder kommer leda till.
 • Rapporten visar på en (elektrifiering) av fler möjliga lösningar för ett fossilfritt transportsystem i innerstaden och att det är möjligt att elektrifiera innerstadtrafiken till 2030.
 • Vill man nå en elektrifierad innerstad krävs åtgärder både ur ett ekonomiskt perspektiv (tex skattedifferentiering för fossilfria tunga fordon och elbilspremie) samt administrativt och tekniskt (ladd-infrastruktur och förbud mot att sälja fossila bränslen i innerstaden).
 • Tekniken finns tillgänglig och kommer få större genomslag när den blir kommersiellt konkurrenskraftig (kostnadsparitet med dagens lösningar). Men för att elfordonen ska bli attraktiva krävs också satsningar på elnätet och ladd-infrastrukturen. För de tunga fordonen behövs sannolik en kombination av olika ladd-tekniker såsom depåladdning, ändhållplatsladdning eller hållplatsladdning utefter busslinjen – beroende på kapacitetskrav och sträckans längd. Man bör redan nu tänka på ladd-infrastrukturen och ledningsdragning för denna vid större arbeten i gatumiljön för att minimerar störningar i samband med utbyggnaden av ladd-infrastrukturen.
 • Ett effektivt sätt att  minska utsläpp av avgaser och buller är att öka kapacitet i kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv och tillgänglig så att fler väljer det kollektiva alternativet. Här ser vi att framtida teknik såsom autonomi och olika tjänster som underlättar delande av fordon och transporter drastiskt kan minska kostnaderna för kollektivresandet samt att antalet fordon i staden drastiskt minskar. Dettas öppnar upp för helt nya möjligheter att utnyttja stadsrummet.

 

”Genom studien har vi velat undersöka möjligheterna att helt ställa om trafiken i Stockholms innerstad till eldrift. Resultatet visar att en omställning är möjlig men också att det krävs krafttag och samverkan mellan alla berörda parter för att komma dit. Samtidigt får vi inte glömma bort att vi redan idag har en i stort sett fossilfri busstrafik i innerstaden och det därför viktigt att man i diskussionen kring fossilfria transporter inte glömmer bort de väl fungerande och kostnadseffektiva alternativ som finns utöver elektrifiering”, säger Lundh.